Đề án Phát triển nhà ở theo dự án tại Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 4

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 4

I. Khái niệm và đặc điểm của nhà ở 4

1. Khái niệm 4

2. Đặc điểm của nhà ở 4

II. Quan điểm đầu tư và mục tiêu phát triển nhà ở 5

1. Quan điểm đầu tư 5

2. Mục tiêu phát triển nhà ở 5

III. Những quy định chung về nhà ở 5

IV. Khái niệm, đặc điểm của đầu tư phát triển nhà ở theo dự án 7

1. Khái niệm đầu tư, đầu tư phát triển 7

2. Đặc điểm của đầu tư phát triển nhà ở theo dự án 7

CHƯƠNGII: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THEO DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI 8

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển nhà ở theo dự án tại Hà Nội 8

1. Vị trí 8

2. Cơ chế, chính sách 8

3. Nguồn vốn 8

4. Lãi suất 9

5. Tỷ suất lợi nhuận bình quân 9

6. Chu kỳ kinh doanh 10

II. Các mô hình phát triển nhà ở tại Hà Nội 10

1. Từ năm 1989 trở về trước: Mô hình nhà chung cư 10

2. Mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm (1989-1993) 11

3. Mô hình cấp đất cho các cơ quan xây dựng nhà cho cán bộ công nhân viên bằng nguồn vốn tự có (1990-1996) 12

4. Mô hình đầu tư xây dưng hạ tầng phân đất chia lô. 12

III. Tính tất yếu của mô hình phát triển nhà ở theo dự án (Chương trình 12/ Ctr/ TU của thành uỷ Hà Nội) 13

1. Hướng đẫn đầu tư phát triển nhà ở ( xây mới)- Các khu đô thị mới 13

2. Nhà ở theo dự án và sự đồng bộ về kiến trúc, quy hoạch, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 14

3. Tình hình đầu tư phát triển nhà ở theo dự án tại Hà Nội từ năm 1999 đến nay. 15

3.1. Năm 1999 15

3.2. Năm 2000 18

3.3. Năm 2001 20

3.4. Năm 2002 21

3.5. Năm 2003 22

3.6. Năm 2004 và hướng phấn đấu năm 2005 23

4. Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Hà Nội 23

4.1. Vốn ngân sách 24

4.2. Vốn tự có. 25

4.3. Vốn vay 26

4.4. Vốn huy động trong nhân dân (khách hàng) 27

5. Đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động phát triển nhà ở theo dự án thời gian qua 27

5.1. Xét trên khía cạnh định tính 28

5.2. Xét trên khía cạnh định lượng 29

6. Một số tồn tại trong hoạt động đầu tư phát triển nhà ở theo dự án 31

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THEO DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI 33

I. Định hướng phát triển nhà ở taị Hà Nội đến năm 2010 33

1. Quan điểm phát triển nhà ở đến năm 2010 33

2. Kế hoạch phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2001-2005 và đến năm 2010. 34

II. Nhu cầu nhà ở của người dân Hà Nội trong thời kỳ tới. 34

1. Đối tượng có nhu cầu về nhà ở. 34

2. Vị trí nhà ở mong muốn. 35

3. Diện tích nhà mong muốn. 35

4. Số phòng và tiện nghi sinh hoạt mong muốn. 35

5. Nhà ở theo nhu cầu 36

III. Giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển nhà ở theo dự án tại Hà Nội 36

1. Giải pháp huy động vốn 36

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 37

3. Đưa ra các chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở 38

3.1. Chính sách đất ở tại đô thị 38

3.2. Chính sách tài chính nhà ở 38

3.3. Chính sách về kiến trúc, quy hoạch 39

3.4. Chính sách về công nghiệp hoá trong xây dựng nhà ở 39

3.5. Chính sách chống đầu cơ 39

4. Nâng cao năng lực quản lý của Chính quyền đô thị đối với việc quản lý phát triển nhà ở theo dự án. 39

5. Nâng cao năng lực của chủ đầu tư 40

PHẦN KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

MỤC LỤC 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY