Đề án Phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội

MỤC LỤC

trang

PHẦN 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN 2

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN .4

1.1 khái niệm về du lịch văn hoá .4

1.2 Các điều kiện để phát triển du lịch văn hoá trên địa bàn Hà Nội . 5

1.2.1Tài nguyên du lịch nhân văn 5

1.2.1.1 Các di tích lịch sử văn hoá .5

1.2.1.2 Lễ hội tuyền thống . .7

1.2.2 Các tài nguyên nhân văn khác . .8

1.2.2.1 Ca múa nhạc dân tộc 6

1.2.2.2 Ẩm thực .9

1.3 Điều kiện về kinh tế - chính trị - xã hội .9

1.4 Ý nghĩa của loại hình du lịch văn hoá trong phát triển du lịch .10

Chương 2 : THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI .12

2.1 khái quát về sự phát triển du lịch ở Hà Nội .12

2.1.1 Du lịch Hà Nội những thuận lợi và khó khăn .12

2.1.2 Đánh giá về thị trờng khách du lịch Hà Nội .13

2.1.2.1 Khách du lịch quốc tế .13

2.1.2.2 Khách du lịch nội địa .15

2.2 Thực trạng về việc phát triển và lu giữ các lễ hội truyền thống và ca múa nhạc ở Hà Nội .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY