Đề án Những giải pháp thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong kế hoạch 2001 - 2005

MỤC LỤC  Lời mở đầu.Trang 1Chương 1. Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.Trang 2- Một số khái niệm cơ bản về lao động và việc làm.Trang 2- Kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Chương 2.Tình hình thực hiện việc làm trong thời kì 1996 - 2000- Mục tiêu, phương hướng cơ bản của kế hoạch giải quyết việc làm trong thời kì 1996 - 2002- Thực trạng việc thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm thời kì 1996 - 2000. Trang 10Chương 3. Những giải pháp thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong kế hoạch 2001 - 2005. Trang 19- Quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề giải quyết việc làm trong thời kì kế hoạch 2001 - 2005. Trang 19- Những giải pháp để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm. Trang 21

MỤC LỤC

Lời mở đầu.Trang 1

Chương 1. Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch

phát triển kinh tế xã hội.Trang 2

- Một số khái niệm cơ bản về lao động và việc làm.Trang 2

- Kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch

phát triển kinh tế xã hội

Chương 2.Tình hình thực hiện việc làm trong thời kì 1996 - 2000

- Mục tiêu, phương hướng cơ bản của kế hoạch giải quyết việc làm trong thời kì 1996 - 2002

- Thực trạng việc thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm

thời kì 1996 - 2000. Trang 10

Chương 3. Những giải pháp thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong kế hoạch 2001 - 2005. Trang 19

- Quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề giải quyết việc làm trong thời kì kế hoạch 2001 - 2005. Trang 19

- Những giải pháp để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm. Trang 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY