Đề án Những giải pháp nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển các khu di tích lịch sử đối với việc phát triển du lịch ở Hà Nội hiện nay

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ 2

1.1.Tất yếu của việc bảo tồn và phát triển các khu di tích lịch sử : 2

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của nước ta: 2

1.1.2. Tất yếu của việc bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử: 2

1.2. Điều kiện để phát triển các khu di tích lịch sử đối với phát triển du lịch Hà Nội 4

1.21.Điều kiện khách quan 4

1.2.2 Điều kiện chủ quan 4

1.3.Ý nghĩa của bảo tồn và phát triển các khu di tích lịch sử ở Hà Nội 6

CHƯƠNG 2 7

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HÀ NỘI 7

2.1.Tình hình phát triển của các khu di tích lịch sử đối với du lịch ở Hà Nội hiện nay 7

2.1.1.Du lịch Hà nội đang trên đà phát triển 7

2.1.2.Các di tích ở Hà Nội hiện nay 10

2.2.Việc bảo tồn và phát triển những di tích lịch sử đối với phát triẻn du lịch thủ đô trong thời gian qua 15

CHƯƠNG 3 17

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 17

3.1. Chính sách vĩ mô 17

3.2.Chính sách vi mô 19

3.2.1.Tếp tục bảo tồn nâng cấp , tôn tạo di tích 19

3.2.2.Cính sách Marketing 21

3.2.3 Chính sách nhân sự 22

3.2.4.Kết hợp chặt chẽ với việc phát triển dịch vụ vận chuyển ,lưu trú , lữ hành. 24

KẾT LUẬN 26

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY