Đề án Nghiên cứu hiệu quả quản trị kênh phân phối sản phẩm TV màu và TV màn hình phẳng của công ty LG-SEL

Mục lục.

Lời mở đầu. Trang1

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh Marketing.

A. Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh Marketing.

1.KháI niệm kênh marketing.

2. Cấu trúc kênh.

3.Các thành viên của kênh.

4. Hoạt động của kênh marketing.

B. Những lý luận cơ bản về quản trị kênh Marketing.

1.KháI niệm và bản chất của quản trị kênh. Trang7

2.Nội dung cơ bản của quản trị kênh marketing. Trang 7

3.Quyết định quản trị marketing.

3.1. Tổ chức kênh

3.1.1. Xác định cấu trúc kênh.

3.1.2.Lựa chọn mô hình tổ chức kênh.

3.1.3.Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị kênh.

3.1.4. Đánh giá kênh đã được thiết lập.

3.2.Quản trị kênh marketing.

Chương 2: Vai trò , sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị kênh.

1.Thực trạng tổ chức kênh của các DNVN

1.1.Theo kiểu kênh đơn và kênh truyền thống.

1.2.Theo các kênh liên kết dọc.

2.Thực trạng quản lý kênh của các DNVN .

2.1.Kênh đơn và kênh truyền thống.

2.2.Kênh liên kết dọc.

Chương 3: Phân tích thực trạng quản trị kênh của công ty LG-SEL .

Các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kênh của LG-SEL.

A.Thực trạng hoạt động quản trị kênh tại LG- SEL

1. Phân tích môI trường kinh doanh của công ty LG-SEL.

1.1.Tóm tắt quá trình hình thành phát triển và lĩnh vực kinh doanh của LG-SEL.

1.2.MôI trường vĩ mô.

1.3.MôI trường vi mô.

1.4 Những đIúm mạnh , đIúm yếu.

2.Tổ chức kênh phân phối của công ty.

3.Hoạt động quản trị kênh.

B.Các vấn đề then chốt mà công ty gặp phải.

C. Các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kênh của LG-SEL

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY