Đề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC

Mục Tiêu đề Trang

· Lời nói đầu 2

Chương I Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của các NHTM 3

I/ Cạnh tranh 3

1 Quan điểm về cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng 3

2 Bản chất của cạnh tranh 3

3 Đặc điểm của cạnh tranh 3

4 Vai trò của cạnh tranh 4

5 Tác động của cạnh tranh đối với các NHTM 5

6 Lợi thế cạnh tranh của các NHTM 6

II/ Khả năng cạnh tranh của các NHTM 7

1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM 7

2 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các NHTM 7

3 Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của các NHTM 8

ChươngII Thực trạng khả năng cạnh tranh của các NHTM Việt Nam 12

I/ Giới thiệu về các NHTM Việt Nam 12

II/ Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam 13

1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam 13

2 Những thành tựu các NHTM Việt Nam đã đạt được 14

3 Một số tồn tại 16

4 Nguyên nhân của những tồn tại 17

Chương III Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam 21

I/ Đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý 21

II/ Đối với NHNN Việt Nam 22

III/ Đối với các NHTM Việt Nam 23

IV/ Một số giải pháp khác 25

· Kết luận 26

· Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY