Đề án Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Kết cấu đề án môn học 2

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh 3

nghiệp

1.Tổng quan về vốn lưu động và vai trò của nó đối với nền kinh tế: 3

1.1 Khái niệm vốn lưu động 3

1.2 Đặc điểm vốn lưu động 5

1.3 Phân loại vốn lưu động 5

1.4 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 7

2. Hiệu quả sử dụng vốn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 7

2.1 Quan điểm hiệu quả sử dụng vốn 7

2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 8

2.3 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong

doanh nghiệp 10

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuất 17

3.1. Nhóm nhân tố có thể lượng hoá được 17

3.2. Các nhân tố không thể lượng hoá được 19

Phần II: Thực trạng tình hình sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp công nghệp Hà Nội 23

1. Quy mô vốn 24

2. Cơ cấu vốn 25

3. Hiệu quả sử dụng vốn và nguồn vốn 27

4. Tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt vải Công nghiệp 30

Hà Nội

5. Một số số liệu thống kê của ngành công nghiệp 42

Phần III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp công nghiệp 45

Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY