Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam hiện nay

Mục lục   MụcA – Lời nói đầu.B – Nội dung.I- Những vấn đề chung về đại lý BHNT.1- Khái niệm đại lý Bảo Hiểm.2- Vai trò của các đại lý BHNT đối với các công ty BHNT.3- Hợp đồng đại lý BHNT.4- Quy trình đào tạo đại lý.5- Sự khác biệt giữa đại lý BHNT và môi giới BHNT.II- Thực trạng hoạt động đại lý BHNT ở Việt Nam hiện nay. 1- Doanh thu phí BHNT từ hoạt động của đại lý BHNT.2- Vấn đề chất lượng của đại lý BHNT.3- Vấn đề đạo đức và tư cách nghề nghiệp của đại lý BHNT.4- Hoa hồng đại lý BHNT.5- Vấn đề quản lý và tuyển chọn đại lý BHNT. 6- Đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý BHNT.III- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý BHNT ở Việt Nam hiện nay.1- Về phiá nhà nước.2- Về phía các công ty.C – Kết luận.D – Danh mục tài liệu tham khảo.

Mục lục

Mục

A – Lời nói đầu.

B – Nội dung.

I- Những vấn đề chung về đại lý BHNT.

1- Khái niệm đại lý Bảo Hiểm.

2- Vai trò của các đại lý BHNT đối với các công ty BHNT.

3- Hợp đồng đại lý BHNT.

4- Quy trình đào tạo đại lý.

5- Sự khác biệt giữa đại lý BHNT và môi giới BHNT.

II- Thực trạng hoạt động đại lý BHNT ở Việt Nam hiện nay.

1- Doanh thu phí BHNT từ hoạt động của đại lý BHNT.

2- Vấn đề chất lượng của đại lý BHNT.

3- Vấn đề đạo đức và tư cách nghề nghiệp của đại lý BHNT.

4- Hoa hồng đại lý BHNT.

5- Vấn đề quản lý và tuyển chọn đại lý BHNT.

6- Đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý BHNT.

III- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý BHNT ở Việt Nam hiện nay.

1- Về phiá nhà nước.

2- Về phía các công ty.

C – Kết luận.

D – Danh mục tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY