Đề án Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC A - LỜI MỞ ĐẦU 1B - NỘI DUNG 2CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2I. Hao mòn TSCĐ và khấu hao TSCĐ 21. Hao mòn TSCĐ 22. Khấu hao TSCĐ 2II. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo chế độ kế toán hiện hành 21. Phương pháp trích khấu hao 22. Xây dựng thời gian sử dụng TSCĐ 43. Xác định nguyên giá TSCĐ 5III. Các phương pháp khấu hao TSCĐ khác trên thế giới 81. Phương pháp khấu hao TSCĐ của Mỹ 82. Phương pháp khấu hao TSCĐ của Pháp 10IV. Một số sửa đổi bổ sung của chế độ khấu hao TSCĐ 11V. Hạch toán TSCĐ 121. Trình tự hạch toán 122. Hạch toán chi tiết 123. Hạch toán tổng hợp 13CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ 17C- KẾT LUẬN 19

MỤC LỤC

A - LỜI MỞ ĐẦU 1

B - NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

I. Hao mòn TSCĐ và khấu hao TSCĐ 2

1. Hao mòn TSCĐ 2

2. Khấu hao TSCĐ 2

II. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo chế độ kế toán hiện hành 2

1. Phương pháp trích khấu hao 2

2. Xây dựng thời gian sử dụng TSCĐ 4

3. Xác định nguyên giá TSCĐ 5

III. Các phương pháp khấu hao TSCĐ khác trên thế giới 8

1. Phương pháp khấu hao TSCĐ của Mỹ 8

2. Phương pháp khấu hao TSCĐ của Pháp 10

IV. Một số sửa đổi bổ sung của chế độ khấu hao TSCĐ 11

V. Hạch toán TSCĐ 12

1. Trình tự hạch toán 12

2. Hạch toán chi tiết 12

3. Hạch toán tổng hợp 13

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ 17

C- KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY