Đề án Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản thuê hoạt động theo nội dung quy định của chuẩn mực 06 thuê tài sản

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH 3 1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận tài sản thuê tài chính 32. Tính giá tài sản thuê tài chính 43. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính 54. So sánh giữa VAS 06 và IAS 17 10II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH HIỆN NAY 12  1. Thuận lợi của thuê tài chính 122. Những vấn đề đặt ra với kế toán thuê tài chính 16III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH 18  1. Về phía nhà nước 182. Về phía doanh nghiệp 203. Về phương pháp hạch toán 21 KẾT LUẬN 25 Danh mục tài liệu tham khảo            DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Trường ĐHKT Quốc Dân - Khoa kế toán)2. 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính3. Hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ( Bộ Tài Chính)4. Vietnamese Accounting Standards intent and Purpose Contrasted to International Accounting Standards ( First Edition) 5. Tạp chí kế toán ( Tháng 4/2004,6/2004,5/2005)6. Tạp chí tài chính (8/2004, 11/2004) 7. Tạp chí tài chính doanh nghiệp (Số 8, 11, 7/2004, 10/2004,12/2004)8. Tạp chí kiểm toán ( 1/2005, 9/2004,3/2004)9. Tạp chí nghiên cứu tài chính (Số 5, 7, 12/2004)10. Tạp chí kinh tế phát triển (Số 22,25/2005)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU Trang

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH 3

1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận tài sản thuê tài chính 3

2. Tính giá tài sản thuê tài chính 4

3. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính 5

4. So sánh giữa VAS 06 và IAS 17 10

II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH

HIỆN NAY 12

1. Thuận lợi của thuê tài chính 12

2. Những vấn đề đặt ra với kế toán thuê tài chính 16

III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH 18

1. Về phía nhà nước 18

2. Về phía doanh nghiệp 20

3. Về phương pháp hạch toán 21

KẾT LUẬN 25

Danh mục tài liệu tham khảo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

(Trường ĐHKT Quốc Dân - Khoa kế toán)

2. 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

3. Hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ( Bộ Tài Chính)

4. Vietnamese Accounting Standards intent and Purpose

Contrasted to International Accounting Standards ( First Edition)

5. Tạp chí kế toán ( Tháng 4/2004,6/2004,5/2005)

6. Tạp chí tài chính (8/2004, 11/2004)

7. Tạp chí tài chính doanh nghiệp (Số 8, 11, 7/2004, 10/2004,12/2004)

8. Tạp chí kiểm toán ( 1/2005, 9/2004,3/2004)

9. Tạp chí nghiên cứu tài chính (Số 5, 7, 12/2004)

10. Tạp chí kinh tế phát triển (Số 22,25/2005)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY