Đề án Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ

Mục lụcLời mở đầu 1Chương I 3Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu thuỷ sản 3sang thị trường Mỹ. 3I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ. 31. Khái niệm về xuất khẩu 32. Lợi ích của xuất khẩu. 43. Nhiệm vụ của xuất khẩu. 5II. Thị trường Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng tới việc xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ. 61. Đặc điểm thị trường Mỹ nói chung và thị trường thuỷ sản Mỹ nói riêng. 62. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 122.1 . Khó khăn. 122.2. Thuận lợi 19Chương II 21THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 21SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 21I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM. 211. Tình hình phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam 212. Kết quả xuất khẩu ngành thuỷ sản Việt Nam trong những năm qua. 28II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 341. Kim ngạch xuất khẩu 342. Cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu: 35III. NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA QUA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 371. Những thành tựu đạt được. 372. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân 42Chương III 46MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 46I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 46II. BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 471. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Mỹ. 472. Tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 483. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam. 514. Các giải pháp hành chính - thủ tục từ phía Nhà nước. 525. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trong ngành thuỷ sản. 556. Nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng thuỷ sản. 567. Quản lý tốt việc đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. 58

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chương I 3

Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu thuỷ sản 3

sang thị trường Mỹ. 3

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ. 3

1. Khái niệm về xuất khẩu 3

2. Lợi ích của xuất khẩu. 4

3. Nhiệm vụ của xuất khẩu. 5

II. Thị trường Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng tới việc xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ. 6

1. Đặc điểm thị trường Mỹ nói chung và thị trường thuỷ sản Mỹ nói riêng. 6

2. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 12

2.1 . Khó khăn. 12

2.2. Thuận lợi 19

Chương II 21

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 21

SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 21

I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM. 21

1. Tình hình phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam 21

2. Kết quả xuất khẩu ngành thuỷ sản Việt Nam trong những năm qua. 28

II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 34

1. Kim ngạch xuất khẩu 34

2. Cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu: 35

III. NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA QUA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 37

1. Những thành tựu đạt được. 37

2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân 42

Chương III 46

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 46

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 46

II. BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 47

1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Mỹ. 47

2. Tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 48

3. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam. 51

4. Các giải pháp hành chính - thủ tục từ phía Nhà nước. 52

5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trong ngành thuỷ sản. 55

6. Nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng thuỷ sản. 56

7. Quản lý tốt việc đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY