Đề án Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ 2

I. ĐẤT ĐÔ THỊ 2

1. Khái niệm và phân loại đất đô thị 2

2. Đặc điểm của đất đô thị 3

2.1 Những đặc chưng chung của đất đô thị 3

2.2 Đặc điểm đất đô thị nước ta và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý sử dụng đất đô thị 4

3. Đánh giá đất đô thị 6

3.1 Giá đất và những nhân tố ảnh hưởng đến giá đất 6

3.2 Đánh giá đất đô thị 7

II. QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 9

1. Các khía cạnh quản lý sử dụng đất đô thị 9

1.1 Điều tra, khảo sát, lập bản đồ địa chính 9

1.2 Quy hoạch xây dựng đô thị và lập kế hoạch sử dụng đất đô thị 10

1.3 Giao đất, cho thuê đất 12

1.4 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị 14

1.5 Chuyển quyền sử dụng đất đô thị 15

1.6 Thu hồi đất và đền bù khi thu hồi đất đô thị 17

1.7 Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về đất đô thị 19

2. Các cấp có thẩm quyền quản lý đất đai 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHỮNG NĂM QUA 21

I. BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 1990-2000 21

II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 26

1. Về điều tra, khảo sát, lập bản đồ địa chính 26

2. Về quy hoạch xây dựng đô thị và lập kế hoạch sử dụng đất đô thị 27

3. Về giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất 30

4. Về đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị 32

5. Về thu hồi đất 34

6. Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về đất đai 38

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 39

I. CƠ SỞ CỦA CÁC GIẢI PHÁP 39

1. Cơ sở lý luận 39

2. Cơ sở pháp lý 39

3. Cơ sở thực tiễn của thành phố Hà Nội 40

II. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 41

1. Về quy hoạch đô thị và quản lý sử dụng đất 41

2. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 43

3. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật đất đai 44

4. Hoàn thiện bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đất đai 45

5. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý Nhà nước về đất đai 46

III. KIẾN NGHỊ 48

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY