Đề án Một số đề xuất phát triển MICE ở Vũng Tàu

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2TÀI LIỆU THAM KHẢO 3I. KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH MICE VÀ CÁC SỰ KIỆN: 51. Định nghĩa 52. Các loại hình MICE 52.1. Meeting(gặp gỡ,hội họp,họp mặt) 52.2. Incentive: khen thưởng 62.3. Convenion( hội thảo,hội nghị, đại hội ) 62.4. Exibition-Triển lãm 62.5. Các loại hình sự kiện 73. Đặc điểm của du lịch MICE 83.1 Mục đích : 83.2 Khách hàng : 93.3 Thời gian tổ chức 93.4 Cơ sở hạ tầng 103.5. Đội ngũ nhân viên phục vụ 103.6. Tour thiết kế 104. Lợi ích mà MICE mang lại: 11II. Điều kiện phát triển loại hình du lịch MICE: 111. Những điều kiện có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh du lịch 111.1. Tình hình và phát xu hướng phát triển kinh tế của đất nước 111.2 Tình hình chính trị hoà bình ổn định 122, Các đặc trưng 122.1 Điều kiện về tài nguyên du lịch 132.2. Điều kiện và sự sẵn sàng phục vụ khách du lịch 13III. Thuận lợi , khó khăn phát triển MICE ở Vũng Tàu 153.1. Thuận lợi 153.1.1- Địa bàn , giao thông thuận lợi: 153.1.2. Bãi biển đẹp, khí hậu trong lành 163.2. Vũng Tàu có thương hiệu về du lịch 173.3. Sự chuẩn bị về tâm lý của lãnh đạo thành phố và chủ các doanh nghiệp. 183.4. Việt Nam là điểm đến an toàn, chính trị ổn định 19IV - Một số đề xuất phát triển du lịch MICE Vũng Tàu: 204.1. Một số đề xuất đối với các cấp chính quyền thành phố Vũng Tàu 204.2. Một số đề xuất đối với các doanh nghiệp du lịch thành phố 21

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

I. KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH MICE VÀ CÁC SỰ KIỆN: 5

1. Định nghĩa 5

2. Các loại hình MICE 5

2.1. Meeting(gặp gỡ,hội họp,họp mặt) 5

2.2. Incentive: khen thưởng 6

2.3. Convenion( hội thảo,hội nghị, đại hội ) 6

2.4. Exibition-Triển lãm 6

2.5. Các loại hình sự kiện 7

3. Đặc điểm của du lịch MICE 8

3.1 Mục đích : 8

3.2 Khách hàng : 9

3.3 Thời gian tổ chức 9

3.4 Cơ sở hạ tầng 10

3.5. Đội ngũ nhân viên phục vụ 10

3.6. Tour thiết kế 10

4. Lợi ích mà MICE mang lại: 11

II. Điều kiện phát triển loại hình du lịch MICE: 11

1. Những điều kiện có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh du lịch 11

1.1. Tình hình và phát xu hướng phát triển kinh tế của đất nước 11

1.2 Tình hình chính trị hoà bình ổn định 12

2, Các đặc trưng 12

2.1 Điều kiện về tài nguyên du lịch 13

2.2. Điều kiện và sự sẵn sàng phục vụ khách du lịch 13

III. Thuận lợi , khó khăn phát triển MICE ở Vũng Tàu 15

3.1. Thuận lợi 15

3.1.1- Địa bàn , giao thông thuận lợi: 15

3.1.2. Bãi biển đẹp, khí hậu trong lành 16

3.2. Vũng Tàu có thương hiệu về du lịch 17

3.3. Sự chuẩn bị về tâm lý của lãnh đạo thành phố và chủ

các doanh nghiệp. 18

3.4. Việt Nam là điểm đến an toàn, chính trị ổn định 19

IV - Một số đề xuất phát triển du lịch MICE Vũng Tàu: 20

4.1. Một số đề xuất đối với các cấp chính quyền thành phố Vũng Tàu 20

4.2. Một số đề xuất đối với các doanh nghiệp du lịch thành phố 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY