Đề án Môi trường du lịch tại chùa Hương: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Lời mở đầu 11. Tính cấp thiết của đề án 12. Mục đích của đề án 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề án 24. Kết cấu của đề án 2Chương 1: Những vấn đề chung về môi trường trong du lịch 31.1. Bản chất của vấn đề môi trường trong du lịch 31.2. Lợi thế trong vấn đề bảo vệ môi trường tại điểm du lịch chùa Hương 7Chương 2: Thực trạng môi trường tại điểm du lịch chùa Hương 82.1. Sự xuống cấp của tài nguyên du lịch 82.2. Việc xây dựng các đền chùa trái phép có phải là minh chứng cho thấy giá trị các tài nguyên du lịch đã suy giảm ? 102.3. Sự xuống cấp của môi trường 112.4. Thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường của chính quyền và dân cư sở tại 142.5. Những đánh giá và nhận xét về hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn chùa Hương 16Chương 3: Các giải pháp cải tạo môi trường tại chùa Hương 193.1. Các giải pháp tình thế 193.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý 203.3. Xây dựng các chế tài, các quy định cụ thể đối với du khách và dân cư sở tại 203.4. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của du khách cũng như người dân nơi đây trong vấn đề bảo vệ môi trường 213.5. Việc duy trì kiểm tra về mức độ ô nhiễm để có biện pháp xử lý kịp thời là rất quan trọng 213.6. Cần có chiến lược quy hoạch phát triển khu du lịch chùa Hương trong dài hạn 21Phần kết luận 24

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

1. Tính cấp thiết của đề án 1

2. Mục đích của đề án 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề án 2

4. Kết cấu của đề án 2

Chương 1: Những vấn đề chung về môi trường trong du lịch 3

1.1. Bản chất của vấn đề môi trường trong du lịch 3

1.2. Lợi thế trong vấn đề bảo vệ môi trường tại điểm du lịch chùa Hương 7

Chương 2: Thực trạng môi trường tại điểm du lịch chùa Hương 8

2.1. Sự xuống cấp của tài nguyên du lịch 8

2.2. Việc xây dựng các đền chùa trái phép có phải là minh chứng cho thấy giá trị các tài nguyên du lịch đã suy giảm ? 10

2.3. Sự xuống cấp của môi trường 11

2.4. Thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường của chính quyền và dân cư

sở tại 14

2.5. Những đánh giá và nhận xét về hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn chùa Hương 16

Chương 3: Các giải pháp cải tạo môi trường tại chùa Hương 19

3.1. Các giải pháp tình thế 19

3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý 20

3.3. Xây dựng các chế tài, các quy định cụ thể đối với du khách và dân cư

sở tại 20

3.4. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của du khách cũng như người dân nơi đây trong vấn đề bảo vệ môi trường 21

3.5. Việc duy trì kiểm tra về mức độ ô nhiễm để có biện pháp xử lý kịp thời là rất quan trọng 21

3.6. Cần có chiến lược quy hoạch phát triển khu du lịch chùa Hương trong dài hạn 21

Phần kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY