Đề án Hoạt động xuất khẩu cà phê đối với tăng trường và phát triển kinh tế Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2Chương I : Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng hoá 2I- Lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá 21, Khái quát chung về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. 22-Vai trò của xuất khẩu. 53- Nhiệm vụ - phương hướng phát triển xuất khẩu. 6II- Một số lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương đối với phát triển kinh tế 82- Lý thuyết “ Lợi thế so sánh” của David Ricacdo 93- Lý thuyết “ Tỷ lệ các yếu tố” của Hecksher - Ohlin 10III- Chiến lược xuất khẩu hàng hóa 111- Tác động tích cực của chiến lược đối với phát triển kinh tế 112- Những hạn chế của nền kinh tế khi áp dụng chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô. 12IV-Bài học kinh nghiệm đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam 13Chương II: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 14I- Thực trạng sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê 141, Thực trạng sản xuất cà phê 142- Thực trạng chế biến cà phê. 173- Thực trạng xuất khẩu cà phê 18II- Thực trạng tiêu thụ cà phê Việt Nam 24Chương III: Tác động của hoạt động xuất khẩu cà phê tới tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam 28I- Tác động kinh tế của hoạt động xuất khẩu cà phê 28II- Tác động chính trị - xã hội của hoạt động xuất khẩu cà phê 31Chương IV: Dự báo - định hướng - giải pháp thúc đẩy thị trường xuất 33I- Dự báo về thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam 33II- Định hướng nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu 33III- Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam 351, Giải pháp về tổ chức chỉ đạo, quản lý Nhà nước, đầu tư, tài chính, tín dụng 352, Giải pháp về đất trồng 363, Giải pháp về thị trường 364, Giải pháp về nguồn nhân lực 375, Giải pháp về phát triển các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh cà phê xuất khẩu 376, Giải pháp về khoa học kỹ thuật và công nghệ 37KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 39I- Kết luận 39II- Kiến nghị 39Tài liệu tham khảo 41

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

Chương I : Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng hoá 2

I- Lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá 2

1, Khái quát chung về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. 2

2-Vai trò của xuất khẩu. 5

3- Nhiệm vụ - phương hướng phát triển xuất khẩu. 6

II- Một số lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương đối với phát triển kinh tế 8

2- Lý thuyết “ Lợi thế so sánh” của David Ricacdo 9

3- Lý thuyết “ Tỷ lệ các yếu tố” của Hecksher - Ohlin 10

III- Chiến lược xuất khẩu hàng hóa 11

1- Tác động tích cực của chiến lược đối với phát triển kinh tế 11

2- Những hạn chế của nền kinh tế khi áp dụng chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô. 12

IV-Bài học kinh nghiệm đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam 13

Chương II: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 14

I- Thực trạng sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê 14

1, Thực trạng sản xuất cà phê 14

2- Thực trạng chế biến cà phê. 17

3- Thực trạng xuất khẩu cà phê 18

II- Thực trạng tiêu thụ cà phê Việt Nam 24

Chương III: Tác động của hoạt động xuất khẩu cà phê tới tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam 28

I- Tác động kinh tế của hoạt động xuất khẩu cà phê 28

II- Tác động chính trị - xã hội của hoạt động xuất khẩu cà phê 31

Chương IV: Dự báo - định hướng - giải pháp thúc đẩy thị trường xuất 33

I- Dự báo về thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam 33

II- Định hướng nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu 33

III- Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam 35

1, Giải pháp về tổ chức chỉ đạo, quản lý Nhà nước, đầu tư, tài chính, tín dụng 35

2, Giải pháp về đất trồng 36

3, Giải pháp về thị trường 36

4, Giải pháp về nguồn nhân lực 37

5, Giải pháp về phát triển các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh cà phê xuất khẩu 37

6, Giải pháp về khoa học kỹ thuật và công nghệ 37

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 39

I- Kết luận 39

II- Kiến nghị 39

Tài liệu tham khảo 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY