Đề án Hoạt động Kiểm toán Nhà nước với quản lý tài chính vĩ mô

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 2

Phần 1: Khái quát chung về kiểm toán Nhà nước 3

1.1. Khái quát chung về Kiểm toán nhà nước. 3

1.1.1. Khái niệm kiểm toán. 3

1.1.2. Kiểm toán Nhà nước. 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước. 4

1.2.1. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước 4

1.2.2. Nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước 5

1.3. Đặc điểm hoạt động của Kiểm toán nhà nước 6

1.4. Yêu cầu quản lý tài chính vĩ mô 9

1.4.1. Khái niệm quản lý 9

1.4.2. Quan điểm của Nhà nước về quản lý tài chính vĩ mô. 9

1.5. Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý tài chính vĩ mô. 10

Phần 2: Thực trạng của hoạt động Kiểm toán Nhà nước 18

2.1. Thành tựu đạt được của Kiểm toán Nhà nước 18

2.2. Những điểm hạn chế của Kiểm toán Nhà nước. 22

2.3. Hướng hoàn thiện hệ thống Kiểm toán Nhà nước . 25

Kết luận 27

Tài liệu tham khảo 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY