Đề án Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ

Phần I : Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong các công ty BHNTI.Lý luận chung về hoạt động đầu tư hoạt động đầu tư trong các doanh nghiệp1.Khái quát chung về đầu tư2.Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệpII.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và sự cần thiết của hoạt động đầu tư1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ2.Vai trò hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọIII.Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của công ty BHNT1.Sự cần thiết của quản lý nhà nước về đầu tư2.Quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động đầu tư của các công ty BHNT3.Những tác động tiêu cực của các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư của công ty BHNTPhần II :Các hình thức đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọI.Các hình thức đầu tư thông dụngII.Các hình thức tổ chức đầu tưPhần III: Hoạt động đầu tư trong công ty BHNT ở Việt nam hiện nay và giải phápI.Thực trạng hoạt động đầu tư trong các công ty BHNT ở Việt nam hiện nayII.Phương hướng và giải pháp chủ yếu trong hoạt động đầu tư của các công ty BHNT ở Việt nam hiện nay:III.Kiến nghị

Phần I : Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong các công ty BHNT

I.Lý luận chung về hoạt động đầu tư hoạt động đầu tư trong các doanh nghiệp

1.Khái quát chung về đầu tư

2.Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp

II.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và sự cần thiết của hoạt động đầu tư

1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

2.Vai trò hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ

III.Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của công ty BHNT

1.Sự cần thiết của quản lý nhà nước về đầu tư

2.Quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động đầu tư của các công ty BHNT

3.Những tác động tiêu cực của các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư của công ty BHNT

Phần II :Các hình thức đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ

I.Các hình thức đầu tư thông dụng

II.Các hình thức tổ chức đầu tư

Phần III: Hoạt động đầu tư trong công ty BHNT ở Việt nam hiện nay và giải pháp

I.Thực trạng hoạt động đầu tư trong các công ty BHNT ở Việt nam hiện nay

II.Phương hướng và giải pháp chủ yếu trong hoạt động đầu tư của các công ty BHNT ở Việt nam hiện nay:

III.Kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY