Đề án Hoàn thiện phương pháp tính và kế toán khấu hao Tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp hiện nay

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Về khái niệm hao mòn khấu hao

2. Lí do doanh nghiệp phải trích khấu hao tài sản cố định

3. Chế độ hiện hành về quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4. Quy trình hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành.

5. Thực tế áp dụng chế độ tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định ở các doanh nghiệp hiện nay.

6. ảnh hưởng của phương pháp tính khấu hao tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Một số phương pháp tính khấu hao đang được nhiều nước áp dụng

PHẦN II: KẾT THÚC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHTSCĐ

1. Những kiến nghị.

2. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu rút ra qua đề tài.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY