Đề án Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Nội dung 2I. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 21. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 22. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 53. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 84. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 175. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội 21II. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 221. Những thành tựu đã đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua 222. Những tồn tại của doanh nghiệp và nguyên nhân dẫn đến tồn tại 24III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp 251. Mục tiêu và phương hướng phát triển của các doanh nghiệp trong những năm tới 252. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 27Kết luận 37Tài liệu tham khảo 38

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

I. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 2

1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 2

2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 5

3. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 8

4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 17

5. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội 21

II. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 22

1. Những thành tựu đã đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua 22

2. Những tồn tại của doanh nghiệp và nguyên nhân dẫn đến tồn tại 24

III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp 25

1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của các doanh nghiệp trong những năm tới 25

2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 27

Kết luận 37

Tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY