Đề án Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Nội dung 2 Chương 1: Những quy định pháp lý đối với việc nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ 2 1. Những cơ quan liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 2 2. Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 3 2.1 Quy định chung hiệp định đa sợi - MFA 3 2.2 Quy định hệ thống hạn ngạch hàng dệt may hk 4 2.3 Các loại thuế đánh vào hàng dệt may nhập khẩu 5 3. Quy chế về nhãn mác hàng dệt may 6 4. Quy định xuất sứ hàng dệt may 7 Chương 2 : Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian qua 8 1. Thực trạng ngành dệt may Hoa Kỳ 8 2. Đánh giá chung về vị trí xuất khẩu hàng dệt may trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu nói chung của Việt Nam trong những năm qua và trong thời gian tới 9 3. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ trước khi hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực 11 4. Tác động của hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ 12 5. Đánh giá ảnh hưởng của hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối với các Doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 14 5.1 Cơ hội của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 14 5.1.1 Cơ hội được tiếp cận thị trường lớn và hấp dẫn nhất 14 5.1.2 Cơ hội thu hút vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may 16 5.1.3 Cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng lao động 17 5.2 Thách thức của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 18 5.2.1 Về tiêu chuẩn chất lượng hàng dệt may Việt Nam 18 5.2.2 Cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Mỹ 20 5.2.3 Quan hệ thương mại trở nên phức tạp 22 Chương 3: Đánh giá chung, triển vọng phát triển và một số giải pháp chiến lược 24 1. Đánh giá chung về triển vọng phát triển 24 2. Giải pháp chiến lược 27 Kết luận 30 Tài liệu tham khảo 31 Mục lục 33

MỤC LỤC Trang

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

Chương 1: Những quy định pháp lý đối với việc nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ 2

1. Những cơ quan liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 2

2. Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 3

2.1 Quy định chung hiệp định đa sợi - MFA 3

2.2 Quy định hệ thống hạn ngạch hàng dệt may hk 4

2.3 Các loại thuế đánh vào hàng dệt may nhập khẩu 5

3. Quy chế về nhãn mác hàng dệt may 6

4. Quy định xuất sứ hàng dệt may 7

Chương 2 : Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian qua 8

1. Thực trạng ngành dệt may Hoa Kỳ 8

2. Đánh giá chung về vị trí xuất khẩu hàng dệt may trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu nói chung của Việt Nam trong những năm qua và trong thời gian tới 9

3. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ trước khi hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực 11

4. Tác động của hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ 12

5. Đánh giá ảnh hưởng của hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối với các Doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 14

5.1 Cơ hội của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 14

5.1.1 Cơ hội được tiếp cận thị trường lớn và hấp dẫn nhất 14

5.1.2 Cơ hội thu hút vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may 16

5.1.3 Cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng lao động 17

5.2 Thách thức của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 18

5.2.1 Về tiêu chuẩn chất lượng hàng dệt may Việt Nam 18

5.2.2 Cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Mỹ 20

5.2.3 Quan hệ thương mại trở nên phức tạp 22

Chương 3: Đánh giá chung, triển vọng phát triển và một số giải pháp chiến lược 24

1. Đánh giá chung về triển vọng phát triển 24

2. Giải pháp chiến lược 27

Kết luận 30

Tài liệu tham khảo 31

Mục lục 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY