Đề án Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Phần nội dung 2Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán 21.1. Khái niệm và bản chất thị trường chứng khoán (TTCK) 21.2. Vai trò của thị trường chứng khoán. 31.3. Các hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán. 5Chương II: Hoạt động của ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán 92.1. Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM) 92.2. Các hoạt động của NHTM thị trường chứng khoán 102.3. Vai trò hoạt động của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của TTCK. 12Chương III: Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của NHTM trên TTCK Việt Nam. 163.1. Đánh giá khả năng tham gia hoạt động trên TTCK của các NHTM Việt Nam. 163.1.1. Những mặt thuận lợi của ngân hàng thương mại quốc doanh. 163.1.2. Những khó khăn trở ngại. 183.2. Một số giải pháp đổi mới hoạt động NHTMQD nhằm phát triển TTCK. 213.2.1. Đổi mới mô hình tổ chức ngân hàng thương mại quốc doanh. 213.2.2. Xây dựng và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán thuộc NHTMQD. 233.2.3. Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các NHTMQD, tăng cường khả năng tham gia và hỗ trợ sự phát triển của TTCK. 25Kết luận 28

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần nội dung 2

Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán 2

1.1. Khái niệm và bản chất thị trường chứng khoán (TTCK) 2

1.2. Vai trò của thị trường chứng khoán. 3

1.3. Các hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán. 5

Chương II: Hoạt động của ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán 9

2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM) 9

2.2. Các hoạt động của NHTM thị trường chứng khoán 10

2.3. Vai trò hoạt động của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của TTCK. 12

Chương III: Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của NHTM trên TTCK Việt Nam. 16

3.1. Đánh giá khả năng tham gia hoạt động trên TTCK của các NHTM Việt Nam. 16

3.1.1. Những mặt thuận lợi của ngân hàng thương mại quốc doanh. 16

3.1.2. Những khó khăn trở ngại. 18

3.2. Một số giải pháp đổi mới hoạt động NHTMQD nhằm phát triển TTCK. 21

3.2.1. Đổi mới mô hình tổ chức ngân hàng thương mại quốc doanh. 21

3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán thuộc NHTMQD. 23

3.2.3. Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các NHTMQD, tăng cường khả năng tham gia và hỗ trợ sự phát triển của TTCK. 25

Kết luận 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY