Đề án Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán hiện nay

MỤC LỤC  Trang Lời nói đầu 1 Phần I: Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán 2 I/ Chứng khoán và thị trường chứng khoán 2 1. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới 2 2. Khái niệm 3 II/ Cơ cấu và hoạt động của thị trường chứng khoán 7 1. Thị trường sơ cấp 7 2. Thị trường thứ cấp 8 3. Sở giao dịch chứng khoán 9 4. Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán 11 5. Giao dịch trên thị trường chứng khoán 13 III/ Vai trò của thị trường chứng khoán 14 Phần II: Sự hình thành thị trường chứng khoán tại Việt Nam 17 I/ Tính tất yếu của việc hình thành thị trường chứng khoán tại Việt nam 17 1. Do yêu cầu của nền kinh tế 17 2. Do yêu cầu của nhà nước 18 III/ Thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 18 1. Thực trạng 18 2. Những thuận lợi cho sự hình thành một thị trường chứng khoán thực sự tại Việt Nam 19 3. Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 20 4. Hàng hoá ở thị trường chứng khoán 21 5. Những vấn đề còn tồn tại 22 Phần III: Định hướng và giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 24 I/ Định hướng phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 24 II/ Giải pháp để khắc phục những hạn chế giải quyết vấn đề về hàng hoá trên thị trường chứng khoán 26 Kết luận 29 Tài liệu tham khảo 30

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán 2

I/ Chứng khoán và thị trường chứng khoán 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới 2

2. Khái niệm 3

II/ Cơ cấu và hoạt động của thị trường chứng khoán 7

1. Thị trường sơ cấp 7

2. Thị trường thứ cấp 8

3. Sở giao dịch chứng khoán 9

4. Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán 11

5. Giao dịch trên thị trường chứng khoán 13

III/ Vai trò của thị trường chứng khoán 14

Phần II: Sự hình thành thị trường chứng khoán tại Việt Nam 17

I/ Tính tất yếu của việc hình thành thị trường chứng khoán tại Việt nam 17

1. Do yêu cầu của nền kinh tế 17

2. Do yêu cầu của nhà nước 18

III/ Thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 18

1. Thực trạng 18

2. Những thuận lợi cho sự hình thành một thị trường chứng khoán thực sự tại Việt Nam 19

3. Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 20

4. Hàng hoá ở thị trường chứng khoán 21

5. Những vấn đề còn tồn tại 22

Phần III: Định hướng và giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 24

I/ Định hướng phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 24

II/ Giải pháp để khắc phục những hạn chế giải quyết vấn đề về hàng hoá trên thị trường chứng khoán 26

Kết luận 29

Tài liệu tham khảo 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY