Đề án Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

MỤC LỤC. Trang Phần mở đầu 1 Chương I. Cơ sở lý luận của chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng và kinh nghiệm của một số nước 4 trong việc điều hành chính sách lãi suất. 1. Khái niệm lãi suất 4 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất 6 3. Các nguyên tắc cơ bản hình thành lãi suất cơ bản 9 4. Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng 10 5. Kinh nghiệm của một số nước trong việc điều hành 13 chính sách lãi suất tín dụng  Chương II. Đánh giá quá trình điều hành chính sách lãi suất 17 tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua 1. Giai đoạn lãi suất âm từ 1988 - 1992 17 2. Từ tháng 10/ 1992 chuyển từ lãi suất âm 18 sang lãi suất dương 3. Giai đoạn vừa quy định các mức lãi suất tiền gửi và 18 cho vay cụ thể, vừa cho vay theo lãi suất thoả thuận 4. Chuyển từ lãi suất thoả thuận sang trần lãi suất 19 5. Một số nhận thức về lãi suất theo tinh thần luật NHNN và sự điều chỉnh cơ chế điều hành lãi suất 22 ở Việt Nam  Chương III. Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách 26 lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam 1. Định hướng 26 2. Giải pháp 29 3. Kiến nghị 34  Kết luận 37

MỤC LỤC.

Trang

Phần mở đầu 1

Chương I. Cơ sở lý luận của chính sách lãi suất tín dụng

ngân hàng và kinh nghiệm của một số nước 4

trong việc điều hành chính sách lãi suất.

1. Khái niệm lãi suất 4

2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất 6

3. Các nguyên tắc cơ bản hình thành lãi suất cơ bản 9

4. Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng 10

5. Kinh nghiệm của một số nước trong việc điều hành 13

chính sách lãi suất tín dụng

Chương II. Đánh giá quá trình điều hành chính sách lãi suất 17

tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua

1. Giai đoạn lãi suất âm từ 1988 - 1992 17

2. Từ tháng 10/ 1992 chuyển từ lãi suất âm 18

sang lãi suất dương

3. Giai đoạn vừa quy định các mức lãi suất tiền gửi và 18

cho vay cụ thể, vừa cho vay theo lãi suất thoả thuận

4. Chuyển từ lãi suất thoả thuận sang trần lãi suất 19

5. Một số nhận thức về lãi suất theo tinh thần luật

NHNN và sự điều chỉnh cơ chế điều hành lãi suất 22

ở Việt Nam

Chương III. Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách 26

lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

1. Định hướng 26

2. Giải pháp 29

3. Kiến nghị 34

Kết luận 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY