Đề án Giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Nhật bản của công ty Mỹ nghệ xuất nhập khẩu và trang trí nội thất

MỤC LỤC

PHẦN I - MỞ ĐẦU 1

PHẦN II - NỘI DUNG 2

I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 2

1.Đặc điểm hàng thủ công mỹ nghệ 2

2.Ý nghĩa của việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam 4

II-TỔNG QUAN VỀ NHU CẦU NHẬP KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 5

1.Khái quát về thị trường Nhật Bản 5

2.Đặc tính và thái độ của người tiêu dùng Nhật Bản về hàng thủ công mỹ nghệ 7

3.Tập quán kinh doanh và những qui định về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường Nhật Bản 9

4.Điều cốt yếu dẫn đến thành công tại thị trường Nhật Bản về kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 11

III-THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY 13

1.Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty sang thị trường Nhật Bản 13

1.1.Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta 13

1.2.Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty sang thị trường Nhật Bản 15

1.3.Hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty sang thị trường Nhật Bản 16

2.Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 17

2.1.Những thành tựu mà công ty đạt được 17

2.2.Những mặt còn hạn chế của công ty 18

IV-MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 20

1.Mục tiêu và phương hướng thực hiện của công ty trong thời gian tới 20

2.Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty sang thị trường Nhật Bản 22

2.1.Về phía Nhà nước. 22

a.Chính sách đối với các làng nghề. 22

b. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 22

c.Chính sách đối với hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại chỗ. 23

d.Chính sách cung ứng nguyên liệu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 23

e.Một số vấn đề về quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. 24

2.2.Về phía công ty. 24

a.Nâng cao chất lượng hoạt động tạo nguồn hàng thủ công mỹ nghệ 24

b.Đẩy mạnh công tác marketing. 27

c.Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 30

d.Duy trì, củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời tích cực tìm kiếm bạn hàng mới 32

e.Hoàn thiện tốt công tác tổ chức trong công ty 33

Phần III- Kết luận 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY