Đề án Điểm thi Sinh viên Khoa Tin học Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

MỤC LỤC

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQUỐC DÂN KHOA TIN HỌC KINH TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN .3

I. Giới thiệu về trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Khoa Tin học Kinh tế 3

1. Công việc thường liên của sinh viên các khoa và sinh viên Khoa Tin học Kinh tế. 4

2. Chức năng quản lý của khoa. 5

3. Hoạt động quản lý điểm thi Sinh viên tại Khoa Tin học Kinh tế 5

4. Bộ máy của khoa tin học kinh tế 6

II. Quá trình thu thập thông tin về Khoa Tin học Kinh tế. 6

1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Khoa Tin học Kinh tế 6

2. Lý do chọn đề tài 6

CHƯƠNG II CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 8

I. Các vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin 8

1. Hệ thống thông tin 8

2. Cơ sở dữ liệu. 8

3. Quy trình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin. 9

3.1 Xác định yêu cầu. 10

3.2 phân tích chi tiết. 10

3.3 Thiết kế Logic 13

4. Đề xuất của các phương án giải pháp 17

5. Thiết kế vật lý ngoài 17

6. Triển khai hệ thống thông tin 18

7. Cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống 19

II. Mục tiêu của việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm thi sinh viên 20

1. Đối với khoa tin học kinh tế. 20

2. Đối với trường đại học kinh tế quốc dân 20

CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH THẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM THI VÀ CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐỂM THI SINH VIÊN TẠI KHOA TIN HỌC KINH TẾ 22

I. Phân tích yêu cầu của quản lý hệ thống thông tin quản lý điểm thi 22

II. Các cơ sở phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm thi và các nghiệp vụ quản lý điểm thi sinh viên tại khoa. 24

1.Phân tích chi tiết 24

2.Thiết kế logic. 30

3.Thiết kế chương trình. 32

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY