Đề án Đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ

MỤC LỤC

Trang

A. LỜI NÓI ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

PHẦN I Cơ sở lý luận chung 2

PHẦN II Đẩy mạnh xuất khẩu hàng 7

dệt may vào thị trường Mỹ

Chương I Khái quát về nước Mỹ 7

Chương II Cơ chế và các bộ phận của cơ 9

chế quản lý hàng nhập khẩu

hàng dệt may của mỹ

Chương III Đặc điểm, dung lượng thị trường 12

Mỹ về nhập khẩu hàng dệt may

1. Tình hình nhập khẩu hàng dệt 13

may của Mỹ

2. Nguồn nhập khẩu hàng dệt may 14

của Mỹ

Chương IV Thực trạng xuất khẩu ngành 16

dệt may sang thị trường Mỹ

1. Thực trạng 16

2. Thuận lợi và khó khăn 17

PHẦN III Một số giải pháp đẩy mạnh 19

Xuất khẩu ngành hàng dệt may

I. Những chính sách của nhà nước 19

II. Giải pháp đối với doanh nghiệp 21

C.KẾT LUẬN 24

D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY