Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

I. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 5

1.1. Đầu tư 5

1.1.1. Khái niệm đầu tư 5

1.1.2. Đặc trưng cơ bản đầu tư 5

1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 6

1.2.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 6

1.2.2. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài 6

1.2.3. Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 7

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 7

1.3. Một số lý thuyết về đầu tư thương mại quốc tế 10

2. Chính sách Nhà nước với vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 11

2.1. Tính tất yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 11

2.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong Luật đầu tư nước ngoài 12

II: VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 14

1. Tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay 14

1.1. Thời kỳ 1988 - 1990 15

1.2. Thời kỳ 1991 - 1996 16

1.3. Thời kỳ 1997 đến nay 17

2. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội ở Việt Nam 18

3. Những tồn tại và hạn chế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 21

3.1. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý 21

3.2. Nguồn thu hút vốn hẹp 26

3.3. Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa hoàn thiện 27

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 29

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY