Đề án Đánh giá thị trường ô tô Việt Nam và định hướng phát triển

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG 2

1.1 Khái niệm thị trường 2

1.2 Các yếu tố của thị trường 2

1.3 Chức năng của thị trường 3

1.4 Các qui luật của thị trường 4

1.5 Vai trò của thị trường 6

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 6

1.6.1 Các nhân tố chính trị, văn hoá xã hội và tâm sinh lý con người 6

1.6.2 Các nhân tố thuộc quản lý vĩ mô 6

1.6.3 Các nhân tố về điều kiện tự nhiên 7

2.1 Những vấn đề cơ bản của thị trường ô tô ở Việt Nam 8

2.1.1 Qúa trình thành và phát triển thị trường ô tô Việt Nam 8

2.1.2 Những nhân tố tác động đến thị trường ôtô Việt Nam 9

2.2 Đánh giá thực trạng thị trường ô tô ở Việt Nam 10

2.2.1 Thực trạng thị trường ô tô ở Việt Nam 10

2.2.2 Đánh gía những giải pháp đã áp dụng 17

2.2.2.1 Các chính sách đầu tư vào thị trường ô tô 17

2.2.2.2 Các chính sách về nhập khẩu ô tô vào thị trường việt nam 20

3.1 Những định hướng cơ bản 22

3.2 Những giải pháp để phát triển thị trường ô tô ở việt nam 23

3.2.1 Đối với từng loại xe 23

3.2.2 Đối với chính sách đầu tư 25

3.2.3 Những giải pháp hỗ trợ DN sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước 28

Kết luận 29

Danh mục những tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY