Đề án Đánh giá tác động của hoạt động xúc tiến bán tới việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty VINACAFE trên thị trường Việt Nam

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I Marketing trong kinh doanh hiện đại . 3

Chương II Những vấn đề chung về hoạt động bán hàng . 8 I> Khái niệm bán hàng . 8

II> Vai trò vị trí của hoạt động bán hàng . 8

III> Nội dung của bán hàng 9

IV> Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp .

V> Tổ chức mạng lưới tiêu thụ .

Chương III Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của công ty VINACAFE . 16

I> Những nét khái quát về công ty VINACAFE . 16

II> Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty . . 18

Chương IV Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng

tới việc tiêu thụ sản phẩm của VINACAFE 26

Kết luận . 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY