Đề án Đánh giá hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong kinh doanh đồ ăn nhanh

Mục lụcPhần mở đầu 31. Lý do của việc nghiên cứu đề tài: 32. Mục tiêu nghiên cứu: 33. Nhiệm vụ nghiên cứu: 34. Đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu: 45. Cấu trúc của đề án: 4Phần I: Tổng quan thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam 61. Tổng quan về cung thị trường đồ ăn nhanh 62. Tổng quan về cầu thị trường đồ ăn nhanh 8Phần II: Đánh giá hoạt động kinh doanh và các yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng KFC 141. Tổng quan về hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 141.1. Quá trình hình thành và phát triển 141.2. Hiện trạng hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 142. Đánh giá hoạt động của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 202.1. Thành công của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 202.2. Những hạn chế trong hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 263. Những yếu tố chi phối hoạt động của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 273.1. Những yếu tố khách quan 273.2. Những yếu tố chủ quan 29Phần III: Bài học kinh nghiệm trong kinh doanh đồ ăn nhanh 311. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đồ ăn của Việt Nam 312. Đối với quản lý vĩ mô của nhà nước 33Kết luận 35Phụ lục 36Bảng quan sát 36Bảng thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về đồ ăn nhanh KFC 38Tài liệu tham khảo 42

Mục lục

Phần mở đầu 3

1. Lý do của việc nghiên cứu đề tài: 3

2. Mục tiêu nghiên cứu: 3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3

4. Đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu: 4

5. Cấu trúc của đề án: 4

Phần I: Tổng quan thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam 6

1. Tổng quan về cung thị trường đồ ăn nhanh 6

2. Tổng quan về cầu thị trường đồ ăn nhanh 8

Phần II: Đánh giá hoạt động kinh doanh và các yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng KFC 14

1. Tổng quan về hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 14

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 14

1.2. Hiện trạng hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 14

2. Đánh giá hoạt động của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 20

2.1. Thành công của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 20

2.2. Những hạn chế trong hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 26

3. Những yếu tố chi phối hoạt động của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam 27

3.1. Những yếu tố khách quan 27

3.2. Những yếu tố chủ quan 29

Phần III: Bài học kinh nghiệm trong kinh doanh đồ ăn nhanh 31

1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đồ ăn của Việt Nam 31

2. Đối với quản lý vĩ mô của nhà nước 33

Kết luận 35

Phụ lục 36

Bảng quan sát 36

Bảng thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về đồ ăn nhanh KFC 38

Tài liệu tham khảo 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY