Đề án Đánh giá chiến lược marketing của công ty Tâm Việt đối với dịch vụ “Đào tạo kỹ năng con người”

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược marketing của sản phẩm dịch vụ. 3

I- Đặc trưng của sản phẩm dịch vụ. 3

II- Lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược định vị. 3

1. Phân khúc thị trường: 4

2. Xác định thị trường mục tiêu: 5

3. Xây dựng chiến lược định vị. 7

III- Xây dựng các chương trình Marketing-mix. 8

1- Sản phẩm dịch vụ. 8

2- Giá 10

3- Phân phối. 11

4- Xúc tiến hỗn hợp. 12

5- Con người. 13

2- Huấn luyện và phát triển: 15

6- Quá trình dịch vụ. 15

7- Chứng cứ hữu hình. 16

Chương II: Đánh giá chiến lược marketing của công ty Tâm Việt đối với dịch vụ “Đào tạo kỹ năng con người”. 17

I. Tổng quan về công ty Tâm Việt . 17

II. Tổng quan về sản phẩm dịch vụ . 18

1- Các loại sản phẩm dịch vụ của công ty Tâm Việt. 18

2- Đánh giá cầu thị trường. 20

III. Đánh giá chiến lược marketing của công ty cho sản phẩm . 22

1. Lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược định vị . 22

1.1 Phân khúc thị trường . 22

1.2 Xác định thị trường mục tiêu và định vị. 23

2- Chiến lược marketing-mix. 25

2.1- Sản phẩm dịch vụ “Đào tạo kỹ năng con người”. 25

2.2- Con người. 28

2.3- Quá trình và chứng cứ hữu hình. 30

Kết luận và khuyến nghị 33

Tài liệu tham khảo 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY