Đề án Cơ sở khoa khọc của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất

Mục lụcMục lục 2ĐẶT VẤN ĐỀ 3LỜI MỞ ĐẦU 4I> CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ Ở 4Tổng cục quản lý ruộng đất đã ban hành các văn bản sau: 7Điều 50 luật đất đai 2003 9II) Nhân tố tác dộng đến công tác cấp GCNQSDĐ ở 11III) Trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ 122) Lập và quản lý hồ sơ địa chính 13Theo Điều 135. nghị định 181/ CP: 14Kết quả cấp giấy chứng nhận ở khu vực đô thị 171.Về mặt quản lý đất đai 192.Về hồ sơ địa chính 192.1 Giữa các hệ thống bản đồ có sự không khớp với nhau: Hệ thống bản đồ giải thửa 299 lập năm 1986 được đo vẽ đơn giản là dùng hệ thống tọa độ Gau-xơ của pháp. 192.2. Sự biến đổi về hình thể và chủ thể 19KẾT LUẬN 221. Công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ 22

Mục lục

Mục lục 2

ĐẶT VẤN ĐỀ 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

I> CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ Ở 4

Tổng cục quản lý ruộng đất đã ban hành các văn bản sau: 7

Điều 50 luật đất đai 2003 9

II) Nhân tố tác dộng đến công tác cấp GCNQSDĐ ở 11

III) Trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ 12

2) Lập và quản lý hồ sơ địa chính 13

Theo Điều 135. nghị định 181/ CP: 14

Kết quả cấp giấy chứng nhận ở khu vực đô thị 17

1.Về mặt quản lý đất đai 19

2.Về hồ sơ địa chính 19

2.1 Giữa các hệ thống bản đồ có sự không khớp với nhau: Hệ thống bản đồ giải thửa 299 lập năm 1986 được đo vẽ đơn giản là dùng hệ thống tọa độ Gau-xơ của pháp. 19

2.2. Sự biến đổi về hình thể và chủ thể 19

KẾT LUẬN 22

1. Công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY