Đề án Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và những tác động đến hệ thống Ngân hàng thương mại giai đoạn từ năm 2008 đến nay

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2Phần I: LÝ LUẬN CHUNG 31.1 Khái niệm và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế 31.1.1 Chính sách lãi suất 31.1.2 Tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế 41.2 Cơ sơ điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước 41.2.1. Lãi suất cơ bản 41.2.2. Lãi suất tái chiết khấu 61.2.3. Lãi suất tái cấp vốn 7Phần II: CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 72.1 Khủng hoảng tài chính năm 2008 và thực trạng nền kinh tế Việt Nam 82.1.1 Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 82.1.2 Thực trạng nền kinh tế Việt Nam từ cuộc khủng hoảng đến nay 92.1.2.1. Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế 92.1.2.2. Đối với hệ thống tài chính – ngân hàng 102.1.2.3. Đối với hoạt động xuất khẩu 102.1.2.4. Đối với vốn đầu tư nước ngoài 112.2 Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 152.3 Tác động của chính sách lãi suất đến hệ thống Ngân hàng thương mại 182.4 Kết quả hoạt động của các Ngân hàng 21Phần III: NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT CHO THỜI GIAN TỚI 243.1. Những vấn đề gặp phải: 243.2. Một số đề xuất 27KẾT LUẬN 31

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

Phần I: LÝ LUẬN CHUNG 3

1.1 Khái niệm và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế 3

1.1.1 Chính sách lãi suất 3

1.1.2 Tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế 4

1.2 Cơ sơ điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước 4

1.2.1. Lãi suất cơ bản 4

1.2.2. Lãi suất tái chiết khấu 6

1.2.3. Lãi suất tái cấp vốn 7

Phần II: CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

2.1 Khủng hoảng tài chính năm 2008 và thực trạng nền kinh tế Việt Nam 8

2.1.1 Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 8

2.1.2 Thực trạng nền kinh tế Việt Nam từ cuộc khủng hoảng đến nay 9

2.1.2.1. Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9

2.1.2.2. Đối với hệ thống tài chính – ngân hàng 10

2.1.2.3. Đối với hoạt động xuất khẩu 10

2.1.2.4. Đối với vốn đầu tư nước ngoài 11

2.2 Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15

2.3 Tác động của chính sách lãi suất đến hệ thống Ngân hàng thương mại 18

2.4 Kết quả hoạt động của các Ngân hàng 21

Phần III: NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT CHO THỜI GIAN TỚI 24

3.1. Những vấn đề gặp phải: 24

3.2. Một số đề xuất 27

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY