Đề án Các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trên thị trường mở của Ngân hàng Trung ương

Thị trường mở là công cụ kiểm soát tiền tệ chủ yếu ở các nước công nghiệp và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với các nước đang phát triển và với nền kinh tế chuyển đổi. Nó cho phép Ngân hàng Trung ương có khả năng linh hoạt hơn trong việc xác định thời điểm và khối lượng giao dịch tiền tệ theo ý muốn, thúc đẩy nhiều mối quan hệ mang tính chất kinh doanh và khắc phục được những hạn chế của các công cụ trực tiếp. Thay vì việc sử dụng những công cụ trực tiếp kém hiệu quả, khi nghiệp vụ thị trường mở đã phát huy đầy đủ tác dụng của nó trong những điều kiện thích hợp, công cụ này được sử dụng thường xuyên hơn bởi những ưu điểm hơn hẳn của mình so với các công cụ khác như thị trường mở có khả năng kiểm soát hoàn toàn về mặt khối lượng. Sự kiểm soát này mang tính chất chủ động và linh hoạt về thời gian và mức độ tác động. Hơn nữa ở bất kỳ mức độ nào, mục đích nào khi sử dụng nghiệp vụ này Ngân hàng Trung ương luôn tạo được tính khách quan trong tác động như một thương nhân tham gia và thị trường.

Thị trường mở là công cụ kiểm soát tiền tệ chủ yếu ở các nước công nghiệp và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với các nước đang phát triển và với nền kinh tế chuyển đổi. Nó cho phép Ngân hàng Trung ương có khả năng linh hoạt hơn trong việc xác định thời điểm và khối lượng giao dịch tiền tệ theo ý muốn, thúc đẩy nhiều mối quan hệ mang tính chất kinh doanh và khắc phục được những hạn chế của các công cụ trực tiếp. Thay vì việc sử dụng những công cụ trực tiếp kém hiệu quả, khi nghiệp vụ thị trường mở đã phát huy đầy đủ tác dụng của nó trong những điều kiện thích hợp, công cụ này được sử dụng thường xuyên hơn bởi những ưu điểm hơn hẳn của mình so với các công cụ khác như thị trường mở có khả năng kiểm soát hoàn toàn về mặt khối lượng. Sự kiểm soát này mang tính chất chủ động và linh hoạt về thời gian và mức độ tác động. Hơn nữa ở bất kỳ mức độ nào, mục đích nào khi sử dụng nghiệp vụ này Ngân hàng Trung ương luôn tạo được tính khách quan trong tác động như một thương nhân tham gia và thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY