Đề án Biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam

Mục lục Phần nội dung 3Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về các dịch vụ logistics. 3I. Bản chất, vai trò và tác dụng của các dịch vụ logistics. 31. Bản chất của các dịch vụ logistics. 31.1 Các quan niệm về logistics và các dịch vụ logistics. 31.2. Chức năng, nhiệm vụ của các dịch vụ logistics trong kinh tế thị trường 52.Vai trò của các dịch vụ logistics. 73. Tác dụng của dịch vụ logistics: 9II. Hệ thống các dịch vụ logistics ở Việt Nam. 11III.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ logistics. 121. Nhóm các nhân tố bên ngoài. 131.1. Yếu tố chính trị, pháp luật. 131.2. Yếu tố kinh tế. 131.3. Yếu tố công nghệ. 141.4. Yếu tố cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên. 141.5. Sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ logistics. 151.6. Yếu tố khách hàng 152. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 152.1. Tiềm lực doanh nghiệp. 152.2. Hệ thống thông tin 162.3. Nghiên cứu và phát triển 16Chương II: Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam 17I. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật và quá trình phát triển của ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 171. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của các dịch vụ logistics. 172.Quá trình phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 17 II. Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay. 181. Khái quát thực trạng ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian qua. 182.Thực trạng phát triển dịch vụ logistics của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics điển hình. 272.1. Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics của công ty Vinafco Logistics. 272.2. Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines 29III. Một số kết luận rút ra từ thực trạng trên. 301. Điểm mạnh, điểm yếu của ngành dịch vụ logistics của Việt Nam. 301.1. Những điểm mạnh 301.2. Những điểm yếu 312. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics trên thế giới. 313. Cơ hội và thách thức đối với ngành kinh doanh dịch vụ logistics của Việt Nam trong thời gian tới. 333.1. Những cơ hội 333.2. Những thách thức 34Chương III. Phương hướng và giải pháp phát triển các dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian tới. 35I. Mục tiêu của ngành dịch vụ logistics trong thời gian tới. 35II. Phương hướng phát triển 36III.Một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian tới. 371.Tăng cường nhận thức về dịch vụ logistics. 372. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics và ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hoạt động logistics. 383. Tập trung đầu tư quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kĩ thuật đồng bộ, tiên tiến nhằm phục vụ cho phát triển dịch vụ logistics. 394. Vấn đề quản lý của Nhà nước. 425. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ logistics. 446. Vấn đề liên kết và phát huy vai trò của các hiệp hội Logistics ở Việt Nam. 457. Giải pháp đối với người cung ứng dịch vụ logistics. 46Phần kết luận 52Tài liệu tham khảo 54

Mục lục

Phần nội dung 3

Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về các dịch vụ logistics. 3

I. Bản chất, vai trò và tác dụng của các dịch vụ logistics. 3

1. Bản chất của các dịch vụ logistics. 3

1.1 Các quan niệm về logistics và các dịch vụ logistics. 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các dịch vụ logistics trong kinh tế thị trường 5

2.Vai trò của các dịch vụ logistics. 7

3. Tác dụng của dịch vụ logistics: 9

II. Hệ thống các dịch vụ logistics ở Việt Nam. 11

III.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ logistics. 12

1. Nhóm các nhân tố bên ngoài. 13

1.1. Yếu tố chính trị, pháp luật. 13

1.2. Yếu tố kinh tế. 13

1.3. Yếu tố công nghệ. 14

1.4. Yếu tố cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên. 14

1.5. Sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ logistics. 15

1.6. Yếu tố khách hàng 15

2. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 15

2.1. Tiềm lực doanh nghiệp. 15

2.2. Hệ thống thông tin 16

2.3. Nghiên cứu và phát triển 16

Chương II: Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam 17

I. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật và quá trình phát triển của ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 17

1. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của các dịch vụ logistics. 17

2.Quá trình phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 17

II. Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay. 18

1. Khái quát thực trạng ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian qua. 18

2.Thực trạng phát triển dịch vụ logistics của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics điển hình. 27

2.1. Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics của công ty Vinafco Logistics. 27

2.2. Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines 29

III. Một số kết luận rút ra từ thực trạng trên. 30

1. Điểm mạnh, điểm yếu của ngành dịch vụ logistics của Việt Nam. 30

1.1. Những điểm mạnh 30

1.2. Những điểm yếu 31

2. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics trên thế giới. 31

3. Cơ hội và thách thức đối với ngành kinh doanh dịch vụ logistics của Việt Nam trong thời gian tới. 33

3.1. Những cơ hội 33

3.2. Những thách thức 34

Chương III. Phương hướng và giải pháp phát triển các dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian tới. 35

I. Mục tiêu của ngành dịch vụ logistics trong thời gian tới. 35

II. Phương hướng phát triển 36

III.Một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian tới. 37

1.Tăng cường nhận thức về dịch vụ logistics. 37

2. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics và ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hoạt động logistics. 38

3. Tập trung đầu tư quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kĩ thuật đồng bộ, tiên tiến nhằm phục vụ cho phát triển dịch vụ logistics. 39

4. Vấn đề quản lý của Nhà nước. 42

5. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ logistics. 44

6. Vấn đề liên kết và phát huy vai trò của các hiệp hội Logistics ở Việt Nam. 45

7. Giải pháp đối với người cung ứng dịch vụ logistics. 46

Phần kết luận 52

Tài liệu tham khảo 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY