Đề án Bàn về phương pháp hạch toán và tính khấu hao tài sản cố định

MỤC LỤC

A - Lời Mở Đầu 1

B.Nội Dung 2

I.Những vấn đề cơ bản về KHTSCĐ 2

1. Hao mòn, KHTSCĐ ý nghĩa kinh tế. 2

2. Các phương pháp tính khấu hao. 4

II.Các phương pháp tính khấu hao và lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp. 4

1.Phương pháp khấu hao theo đường thẳng 4

2. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 5

3. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. 6

4. Lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp. 8

4.1. ý nghĩa của một phương pháp khấu hao phù hợp. 8

4.2. Xung đột lợi ích khi khấu hao TSCĐ 9

4.3. Cơ sở lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp. 10

III. Hạch toán khấu hao TSCĐ 11

1.Một số nguyên tắc khi hạch toán khấu hao TSCĐ 11

2.Tài khoản sử dụng. 13

3.Trình tự hạch toán trích và sử dụng nguồn vốn khấu hao 14

4.Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 15

5. Sơ đồ Kế toán tổng hợp Hao mòn TSCĐ 16

III.Hoàn thiện quản lý và hạch toán KHTSCĐ trong các doanh nghiệpViệt nam hiện nay 17

1. Đánh giá về chế độ hạch toán KHTSCĐ hiện hành và tình hình áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 17

2, Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 19

C.Kết Luận 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY