Luận Văn Đấu Thầu

Chuyên đề Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần Bạch Đằng 10

Chuyên đề Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần Bạch Đằng 10


Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xây dựng đang diễn ra rộng khắp có những đóng góp to lớn vào sự phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động đấu thầu đã thể hiện là một phương thức hoạt động xây dựng có tính khoa học, kinh tế cao, mang lại những đổi th ...


Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO

Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO


Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được phải có khả năng cạnh tranh. Trong quá trình này, doanh nghiệp nào thành công sẽ tiếp tục phát triển, doanh nghiệp nào thất bại sẽ bị phá sản. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong quá t ...


Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà I

Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà I


Nền kinh tế Thế Giới đang bước vào thiên niên kỷ thứ 3 với nhiều đặc điểm mới, Thế Giới cũng đang đi vào cuộc cách mạng công nghệ thứ 4 với các hướng phát triển chủ yếu là ngành điện tử, tin học, năng lượng mới, vật liệu mới, thông tin viễn thông và công nghệ sinh học Hoà mình cùng với sự phát tri ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ

Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ


Trải qua các giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng như hiện nay, cảng biển ngày càng có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia có biển. Ngày nay, do xu hướng toàn cầu hoá kinh tế, các cảng biển không chỉ đóng vai trò nh ...


Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giang

Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giang


Hoạt động đấu thầu đặc biệt là đấu thầu xây lắp ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hơn bao giờ hết càng trở nên khó khăn hơn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế ...


Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng công trình 545

Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng công trình 545


1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua 20 năm tiến hành đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường đã mang lại nhiều thành tựu to lớn đối với đất nước và con người Việt Nam. Bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Sự phát triển của ...


Khóa luận Triển khai thực hiện chiến lược đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại công ty TNHH Minh Thành

Khóa luận Triển khai thực hiện chiến lược đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại công ty TNHH Minh Thành


Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã và đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự tồ ...


Đề tài Phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt Nam

Đề tài Phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt Nam


Hiện nay đấu giá là một hình thức đã trở nên khá quen thuộc với tất cả chúng ta, đấu giá không chỉ tồn tại trong phạm vi một quốc gia mà nó còn được mở rộng ra phạm vi quốc tế bởi đặc thù của các sản phẩm được đưa ra đấu giá là rất có giá trị và không chỉ thu hút khách hàng trong nội bộ một nước mà ...


Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty công trình giao thông 208

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty công trình giao thông 208


Thuật ngữ “đấu thầu” đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây ở Việt Nam mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới. Trước đây, khi nền kinh tế còn ở bao cấp, người sản xuất và bán những gì mình có và không quan tâm đến nhu cầu của người mua, do đó người mua không có quyền lựa chọn cho mì ...


Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội


Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới xây dựng theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay chúng ta có thể khẳng định được rằng: Mọi hoạt động sản xuất xây lắp có tầm quan trọng to lớn t ...


Đề tài Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Đề tài Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội: Thực trạng và giải pháp


Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đang trên con đường CNH, HĐH đất nước với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Điều này có nghĩa là nước ta phải có tỷ trọng công nghiệp chiếm hơn 70% GDP, đây là điều khó thực hiện do nước ta còn nghèo vì “cái khó bó cái khôn”. Cho nên có th ...


Đồ án Dự án nhà máy sản xuất cà phê chất lượng cao tại Hà Nội

Đồ án Dự án nhà máy sản xuất cà phê chất lượng cao tại Hà Nội


Dự án đầu tư được lập theo quy định hiện hành của Nhà nước là căn cứ để trình duyệt cấp có thẩm quyền. Khi đã được phê duyệt thì dự án đầu tư là căn cứ xin cấp giấy phép xây dựng, là căn cứ để chủ đầu tư xem xét cơ hội dự kiến đạt được các yêu cầu kinh tế xã hội, môi trường và tính hiệu quả của dự á ...


Chuyên đề Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


Hoạt động đầu tư từ lâu vẫn được coi là nhân tố quyết định sự tăng trưởng và là chìa khóa cho sự phát triển của mỗi quốc gia của nền kinh tế thế giới. Một nền kinh tế muốn giữ được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thiết phải được đầu tư thoả đáng. Trên phạm vi kinh tế, đầu tư phát triển vừa đem lại sự ...


Luận văn Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM

Luận văn Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM


(Bản scan) Hoạt động đầu tư nói chung là hoạt động bỏ vốn vào các lĩnh vực kinh tế xã hội để thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau. Hoạt động đầu tư trong xây dựng thường gồm hai hình thức: - Đầu tư cơ bản là hoạt động đầu tư để tạo ra các tài sản cố định đưa vào hoạt động trong các lĩnh ...