Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền bắc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 4

DANH MỤC BẢNG . 5

DANH MỤC HÌNH . 6

MỞ ĐẦU. 7

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 9

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC . 9

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực .9

1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp .10

1.2 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH

NGHIỆP .11

1.2.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.11

1.2.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.13

1.2.3 Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp

.13

1.2.4 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.14

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .18

1. 3.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trường bên ngoài.18

1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc bên trong doanh nghiệp.20

1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN KHU

VỰC VÀ CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA VỚI NHÂN LỰC.21

1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC .23

1.5.1. Đào tạo trong công việc .23

1.5.2. Đào tạo ngoài công việc .25

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN

BẮC.28

2.1 TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN

BẮC .28

2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY