Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản Vãng lai của Việt Nam

MỤC LỤC:Chương 1: Toàn cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu:1.1 Nguyên nhân: 51.2 Diễn Biến: 51.3 Phản Ứng của Chính Phủ và Ngân Hàng Trung Ương: 141.4 Tác Động của Khủng Hoảng Tới VIệt Nam 141.4.1 Tác động Trực tiếp: 14 1.4.2 Tác động gián tiếp: 15 Chương 2 Lý thuyết về tài Khoảng Vãng Lai:2.1 Định Nghĩa 172.2 Các Thành phần chủ yếu của tài khoản vãng lai là 172.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vãng lai: 172.3.1 Ảnh hưởng của lạm phát. 182.3.2 Thu nhập quốc dân: 182.3.3 Tỷ giá hối đoái: 192.3.4 Các biện pháp hạn chế của chính phủ 19 Chương 3: Phân tích tác động của Khủng Hoảng Tới Cán Cân Vãng Lai Việt Nam:3.1 Sơ Khảo: 203.2 Nhân tố nội tại: 203.2.1 Lạm Phát: 213.2.2 Thu nhập quốc dân: 293.2.3 Tác động của tỷ giá đến cán cân vãng lai: 343.2.4 Biện Pháp chính Phủ: 39 3.2.4.1 Gói kích cầu 6 tỷ USD 393.2.4.2 Hạ lãi suất cơ bản : 403.2.4.3 Tỷ giá và ổn định kinh tế: 413.2.4.4 Kiên định mục tiêu thắt chặt tiền tệ: 423.2.4.5 Chính sách thuế : 423.3 Các Nhân tố không thể Kiểm Soát: 443.3.1 Cầu của người Nước ngoài về hàng hóa Việt Nam: 443.3.2 Lượng Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam: 453.3.3 Lượng Kiều hối của Kiều bào về Việt Nam : 46 3.4 Phân tích tổng hợp: 473.4.1 Cán Cân Thương Mại: 473.4.2 Cán cân dịch Vụ: 513.4.3 Chuyển Giao vãng lai: 54Chương 4: Dự báo kinh tế Việt Nam 2009- Giải pháp cải thiện tài khoản vãng lai Việt Nam4.1 Dự báo Chung về tình hình kinh tế và Tài khoản Vãng lai 2009: 564.2 Giải Pháp Cải thiện Cán Cân Tài khoản Vãng Lai Việt Nam:

MỤC LỤC:

Chương 1: Toàn cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu:

1.1 Nguyên nhân: 5

1.2 Diễn Biến: 5

1.3 Phản Ứng của Chính Phủ và Ngân Hàng Trung Ương: 14

1.4 Tác Động của Khủng Hoảng Tới VIệt Nam 14

1.4.1 Tác động Trực tiếp: 14

1.4.2 Tác động gián tiếp: 15

Chương 2 Lý thuyết về tài Khoảng Vãng Lai:

2.1 Định Nghĩa 17

2.2 Các Thành phần chủ yếu của tài khoản vãng lai là 17

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vãng lai: 17

2.3.1 Ảnh hưởng của lạm phát. 18

2.3.2 Thu nhập quốc dân: 18

2.3.3 Tỷ giá hối đoái: 19

2.3.4 Các biện pháp hạn chế của chính phủ 19

Chương 3: Phân tích tác động của Khủng Hoảng Tới Cán Cân Vãng Lai Việt Nam:

3.1 Sơ Khảo: 20

3.2 Nhân tố nội tại: 20

3.2.1 Lạm Phát: 21

3.2.2 Thu nhập quốc dân: 29

3.2.3 Tác động của tỷ giá đến cán cân vãng lai: 34

3.2.4 Biện Pháp chính Phủ: 39

3.2.4.1 Gói kích cầu 6 tỷ USD 39

3.2.4.2 Hạ lãi suất cơ bản : 40

3.2.4.3 Tỷ giá và ổn định kinh tế: 41

3.2.4.4 Kiên định mục tiêu thắt chặt tiền tệ: 42

3.2.4.5 Chính sách thuế : 42

3.3 Các Nhân tố không thể Kiểm Soát: 44

3.3.1 Cầu của người Nước ngoài về hàng hóa Việt Nam: 44

3.3.2 Lượng Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam: 45

3.3.3 Lượng Kiều hối của Kiều bào về Việt Nam : 46

3.4 Phân tích tổng hợp: 47

3.4.1 Cán Cân Thương Mại: 47

3.4.2 Cán cân dịch Vụ: 51

3.4.3 Chuyển Giao vãng lai: 54

Chương 4: Dự báo kinh tế Việt Nam 2009-

Giải pháp cải thiện tài khoản vãng lai Việt Nam

4.1 Dự báo Chung về tình hình kinh tế và Tài khoản Vãng lai 2009: 56

4.2 Giải Pháp Cải thiện Cán Cân Tài khoản Vãng Lai Việt Nam:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY