Đánh giá tác động công trình đến bức tranh thủy động lực khu vực cửa sông ven bờ Bến Hải, Quảng Trị

Trên thếgiớivà trongnước hiện có nhiều môhình thủy độnglực đang được áp dụng chonhiều mục đích khai thác khác nhau nhưnghiêncứu, quy hoạch và thiết kếhệthốngcông trình. tiêu biểu có thểkể đến SORBEK (Hà Lan), MIKE (Đan Mạch), tuynhiên, mỗi môhình đều có những ưu nhược điểm riêng và cho đến nayvẫn chưa có một đánh giá toàndiện và chi tiết vềkhảnăng áp dụng trong thực tếcủa các môhình nói trên. Trong nghiên cứu này,với mục tiêu môphỏng vàtính toán ảnhhưởngcủa các côngtrình lên trường thủy độnglực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng - Quảng Trị, bộmôhình MIKE 21 đã được lựa chọn do đápứng được những tiêu chí: a) Làbộphần mềm tích hợp đa tính năng (tính toán trường sóng,dòngchảy, vận chuyển trầm tích,diễn biến địa hình đáy;b) Đã được kiểmnghiệm thực tế ởnhiều quốc gia trên thếgiới[3];c)Giaodiện thân thiện, dễsửdụng và tương thích với nhiều phần mềm GIS khác.

Trên thếgiớivà trongnước hiện có nhiều

môhình thủy độnglực đang được áp dụng cho

nhiều mục đích khai thác khác nhau nhưnghiên

cứu, quy hoạch và thiết kếhệthốngcông

trình. tiêu biểu có thểkể đến SORBEK (Hà

Lan), MIKE (Đan Mạch), tuynhiên, mỗi mô

hình đều có những ưu nhược điểm riêng và cho

đến nayvẫn chưa có một đánh giá toàndiện và

chi tiết vềkhảnăng áp dụng trong thực tếcủa

các môhình nói trên. Trong nghiên cứu này,

với mục tiêu môphỏng vàtính toán ảnhhưởng

của các côngtrình lên trường thủy độnglực

vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng - Quảng Trị,

bộmôhình MIKE 21 đã được lựa chọn do đáp

ứng được những tiêu chí: a) Làbộphần mềm

tích hợp đa tính năng (tính toán trường sóng,

dòngchảy, vận chuyển trầm tích,diễn biến địa

hình đáy;b) Đã được kiểmnghiệm thực tế ở

nhiều quốc gia trên thếgiới[3];c)Giaodiện

thân thiện, dễsửdụng và tương thích với nhiều

phần mềm GIS khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY