Đánh giá hiệu quả của việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất đô thị

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT ĐÔ THỊ. 4

I. Các khái niệm: 4

1. Khái niệm đất nông nghiệp: 4

2. Khái niệm đất khu công nghiệp: 4

3. Khái niệm hiệu quả sử dụng đất: 4

4. Các quy định pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất khu công nghiệp: 8

1.Căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 8

2. Các điều luật liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất khu công nghiệp: 8

II. Nội dung đánh giá hiệu quả của việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất đô thị: 12

1. Sự cần thiết và tính hợp lí của việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất đô thị: 12

2. Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất khu công nghiệp: 16

2.1. Xác định vấn đề: 16

2.2. Xác định các ràng buộc thay thế: 16

2.3. Xác định các phương án thay thế: 17

2.4. Xác định lợi ớch và chi phớ: 18

2.5. Lượng hóa các chi phí và lợi ích bằng cách nào? 19

2.6. Các vấn đề cần phải lượng hóa khác: 20

2.7. Lợi ớch rũng cần được đánh giá như thế nào? 20

2.8. Phân tích độ nhạy dự án: 21

2.9. Xem xét vấn đề công bằng xó hội: 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY