Đánh giá ảnh hưởng của các phương án chỉnh trị đến khả năng thoát lũ của đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội cũ bằng mô hình mô phỏng

Mục đích của hiệu chỉnh mô hình là sửdụng phương pháp thửsai tìm ra bộthông sốmô hình phù hợp nhưhệsốnhám Manning n đểđiều chỉnh kết quảmô phỏng tiến đến các giá trịthực đo. Trong bài báo đã sửdụng sốliệu thực đo của trận lũnăm 1996 từngày 9/8 đến ngày 28/8 đểhiệu chỉnh. Sốliệu thực đo tại trạm thủy văn Trung Hà, Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội, Thượng Cát, Hưng Yên được sửdụng đểso sánh với các giá trịmô phỏng

Mục đích của hiệu chỉnh mô hình là sử

dụng phương pháp thửsai tìm ra bộthông số

mô hình phù hợp nhưhệsốnhám Manning n để

điều chỉnh kết quảmô phỏng tiến đến các giá trị

thực đo. Trong bài báo đã sửdụng sốliệu thực

đo của trận lũnăm 1996 từngày 9/8 đến ngày

28/8 đểhiệu chỉnh. Sốliệu thực đo tại trạm

thủy văn Trung Hà, Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội,

Thượng Cát, Hưng Yên được sửdụng đểso

sánh với các giá trịmô phỏng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY