Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 1

1.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 1

1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 4

1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 6

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 9

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN 11

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 11

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 12

2.3. Đặc điểm của một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 15

2.3.1. Kế toán quản trị 15

2.3.2. Kế toán tài chính 16

2.3.2.1. Hạch toán kế toán TSCĐ 16

2.3.2.2. Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ 20

2.3.2.3. Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23

2.3.2.4. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 28

2.3.2.5. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31

2.3.2.6. Báo cáo tài chính 33

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤO NƯỚC NGHỆ AN 34

3.1. Về hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý 34

3.2. Về bộ máy và công tác kế toán tại Công ty 34

3.2.1. Những ưu điểm 34

3.2.2.Nhứng nhược điểm cần khắc phục 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY