Đặc diểm tổ chức hạnh toán kế toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Hồng

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG. 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Hồng 3

1.1.1. Quá trình phát triển : 3

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Hồng: 4

1.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba năm gần nhất của công ty : 6

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Hồng. 7

1.2.1. Đặc điểm kinh doanh : 7

1.2.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh 10

1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 13

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 13

PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG. 17

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng sông Hồng. 17

2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty. 20

2.2.1. Quy định chung của đơn vị. 20

2.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 22

2.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 23

2.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 24

2.2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 26

2.3. Đặc điểm vận dụng một số phần hành kế toán 27

2.3.1. Kế toán tiền lương. 27

2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 30

PHẦN 3: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ. 37

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY