LỜI MỞ ĐẦU. 1

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT. 2

1. Lịch sử ra đời và phát triển. 2

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 4

3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 7

II. NĂNG LỰC SẢN XUẤT-KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 7

1. Năng lực quản lý chung. 7

2. Năng lực tài chính. 10

3. Năng lực sản xuất. 11

3.1. Quy trình sản xuất chăn 11

3.1.1. Quy trình sản xuất chăn đông 11

3.1.2. Quy trình sản xuất chăn hè 12

3.2. Quy trình sản xuất ga 13

3.3. Quy trình sản xuất gối 13

3.4. Quy trình sản xuất đệm 13

3.4.1. Đệm bông PE 13

3.4.2. Đệm lò xo PE 14

3.4.3. Đệm lò xo túi 15

4. Năng lực nhân sự. 16

III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY. 17

1. Năng lực marketing. 17

2. Phân tích môi trường marketing. 18

2.1 .Môi trường marketing vĩ mô. 18

2.2. Môi trường vi mô. 20

3. Hệ thống các chiến lược và hoạt động marketing đang được thực hiện tại công ty. 22

3.1. Chiến lược marketing chung của công ty. 22

3.2. Công cụ Marketing – mix. 22

3.2.1. Chính sách sản phẩm: 22

3.2.2. Chính sách giá. 23

3.2.3. Chính sách phân phối. 25

3.2.4. Xúc tiến hỗn hợp. 26

IV. KẾT LUẬN. 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY