Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Việc CPH doanh nghiệp Nhà nước đương nhiên có ảnh hưởng dến vị trí công tác, việc làm, quyền lợi của một bộ phận cán bộ quản lý trực tiếp tại doanh nghiệp nhà nước và các cơ qưan quản lý nhà nước trung gian, vì vậy có một số cán bộ đã chần chừ, do dự chưa muốn CPH, trong khi đó các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có biện pháp xử lý kịp thời và kiên quyết.

Trong quá trình triển khai CPH, mới có khâu xác định giá trị doanh nghiệp được quy định rõ thời hạn, còn lại tất cả các khâu khác chưa quy định, do đó chưa xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trong việc bảo đảm triển khai CPH.

Việc khống chế mức mua CPH còn quá chặt chẽ, cứng nhắc, dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp cần huy động đủ vốn cho hoạt động kinh doanh tuy chưa huy động đủ nhưng do bị khống chế nên một số cá nhân, pháp nhân có tiền mà không mua được thêm.

Việc quy định cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp không được mua cổ phần vượt quá mức mua cổ phần bình quân của cổ đông trong doanh nghiệp vừa hạn chế việc huy động vốn, vừa không tạo được niềm tin và sự khuyến khích cho các cổ đông khác mua cổ phần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY