Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT iLỜI NÓI ĐẦU iiiCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ MPLS 11.1 Xu hướng phát triển dịch vụ 11.2 Xu hướng phát triển công nghệ mạng 31.2.1 Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống 31.2.2 Công nghệ mạng dựa trên giao thức IP 31.2.3 Công nghệ ATM 41.2.4 IP và ATM 4So sánh giữa IP và ATM 4Giải pháp sử dụng mô hình xếp chồng 61.3 Sự ra đời công nghệ MPLS 81.3.1 Chuyển mạch nhãn là gì? 81.3.2 Tại sao sử dụng MPLS? 10Tốc độ và trễ 10Khả năng mở rộng mạng 11Tính đơn giản 11Sử dụng tài nguyên 12Điều khiển đường đi 12CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ MPLS 142.1 Một số vấn đề cơ bản 142.1.1 Các thuật ngữ, định nghĩa sử dụng trong MPLS 142.1.2 Một sồ vấn đề liên quan đến nhãn (Label) 16Không gian nhãn 16Sự duy nhất của nhãn trong không gian nhãn 17Ngăn xếp nhãn 19Sự duy trì nhãn 22Tổng hợp FEC 23Hợp nhất nhãn 252.1.3 Một số vấn đề liên quan đến ràng buộc nhãn (FEC/Label) 26Các phương pháp ràng buộc nhãn với FEC 26Các chế độ điều khiển ràng buộc nhãn với FEC 27Phân bổ ràng buộc nhãn không theo yêu cầu và theo yêu cầu 292.2 Các loại thiết bị trong mạng MPLS 302.3 Các chế độ hoạt động của MPLS 322.3.1 Chế độ khung 322.3.2 Chế độ tế bào 332.4 Các giao thức phân bổ nhãn 352.4.1 Giao thức phân phối nhãn LDP 35Giới thiệu 35Các loại bản tin LDP 36Thủ tục thăm dò LSR lân cận 37Các bản tin LDP 38Phát hành và sử dụng nhãn 432.4.2 Giao thức RSVP với việc phân bổ nhãn 482.4.3 Giao thức BGP với việc phân bổ nhãn 542.5 Định tuyến trong mạng MPLS. 552.5.1 Định tuyến cưỡng bức (CR) với CR-LDP 56Khái niệm 56Định tuyến hiện (ER) và định tuyến cưỡng bức (CR) 57LDP và định tuyến cưỡng bức (CR) 58Thuật toán định tuyến cưỡng bức 58Các bản tin và các TLV sử dụng trong CR 62CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ MPLS 713.1 Mạng thế hệ kế tiếp (NGN) của Tổng công ty BCVT Việt Nam 713.1.1 Mở đầu 713.1.2 Cấu trúc phân lớp chức năng NGN 723.1.2 Nguyên tắc tổ chức mạng 723.1.3 Tổ chức các lớp chức năng trong NGN 73Tổ chức lớp ứng dụng và lớp dịch vụ mạng 73Tổ chức lớp điều khiển 74Tổ chức lớp truyền tải 74Tổ chức lớp truy nhập 743.1.4 Kết nối NGN với các mạng hiện thời 74Kết nối với mạng PSTN 74Kết nối với mạng Internet 753.1.5 Lộ trình chuyển đổi sang NGN 763.2 Khả năng ứng dụng MPLS tại Việt Nam 783.2.1 Những điểm cơ bản trong định hướng phát triển của ngành viễn thông Việt Nam 783.2.2 Các công nghệ và triển vọng triển khai 781. Công nghệ IP 792. Công nghệ ATM 793. Công nghệ MPLS 793.2.3 Các giải pháp ứng dụng MPLS 801. Giải pháp 1: MPLS trong mạng lõi 812. Giải pháp 2: ATM lõi, MPLS ở các tổng đài đa dịch vụ 833. Giải pháp 3: Mạng MPLS hoàn toàn 864. Đánh giá các giải pháp 88KẾT LUẬN 89TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT i

LỜI NÓI ĐẦU iii

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ MPLS 1

1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ 1

1.2 Xu hướng phát triển công nghệ mạng 3

1.2.1 Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống 3

1.2.2 Công nghệ mạng dựa trên giao thức IP 3

1.2.3 Công nghệ ATM 4

1.2.4 IP và ATM 4

So sánh giữa IP và ATM 4

Giải pháp sử dụng mô hình xếp chồng 6

1.3 Sự ra đời công nghệ MPLS 8

1.3.1 Chuyển mạch nhãn là gì? 8

1.3.2 Tại sao sử dụng MPLS? 10

Tốc độ và trễ 10

Khả năng mở rộng mạng 11

Tính đơn giản 11

Sử dụng tài nguyên 12

Điều khiển đường đi 12

CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ MPLS 14

2.1 Một số vấn đề cơ bản 14

2.1.1 Các thuật ngữ, định nghĩa sử dụng trong MPLS 14

2.1.2 Một sồ vấn đề liên quan đến nhãn (Label) 16

Không gian nhãn 16

Sự duy nhất của nhãn trong không gian nhãn 17

Ngăn xếp nhãn 19

Sự duy trì nhãn 22

Tổng hợp FEC 23

Hợp nhất nhãn 25

2.1.3 Một số vấn đề liên quan đến ràng buộc nhãn (FEC/Label) 26

Các phương pháp ràng buộc nhãn với FEC 26

Các chế độ điều khiển ràng buộc nhãn với FEC 27

Phân bổ ràng buộc nhãn không theo yêu cầu và theo yêu cầu 29

2.2 Các loại thiết bị trong mạng MPLS 30

2.3 Các chế độ hoạt động của MPLS 32

2.3.1 Chế độ khung 32

2.3.2 Chế độ tế bào 33

2.4 Các giao thức phân bổ nhãn 35

2.4.1 Giao thức phân phối nhãn LDP 35

Giới thiệu 35

Các loại bản tin LDP 36

Thủ tục thăm dò LSR lân cận 37

Các bản tin LDP 38

Phát hành và sử dụng nhãn 43

2.4.2 Giao thức RSVP với việc phân bổ nhãn 48

2.4.3 Giao thức BGP với việc phân bổ nhãn 54

2.5 Định tuyến trong mạng MPLS. 55

2.5.1 Định tuyến cưỡng bức (CR) với CR-LDP 56

Khái niệm 56

Định tuyến hiện (ER) và định tuyến cưỡng bức (CR) 57

LDP và định tuyến cưỡng bức (CR) 58

Thuật toán định tuyến cưỡng bức 58

Các bản tin và các TLV sử dụng trong CR 62

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ MPLS 71

3.1 Mạng thế hệ kế tiếp (NGN) của Tổng công ty BCVT Việt Nam 71

3.1.1 Mở đầu 71

3.1.2 Cấu trúc phân lớp chức năng NGN 72

3.1.2 Nguyên tắc tổ chức mạng 72

3.1.3 Tổ chức các lớp chức năng trong NGN 73

Tổ chức lớp ứng dụng và lớp dịch vụ mạng 73

Tổ chức lớp điều khiển 74

Tổ chức lớp truyền tải 74

Tổ chức lớp truy nhập 74

3.1.4 Kết nối NGN với các mạng hiện thời 74

Kết nối với mạng PSTN 74

Kết nối với mạng Internet 75

3.1.5 Lộ trình chuyển đổi sang NGN 76

3.2 Khả năng ứng dụng MPLS tại Việt Nam 78

3.2.1 Những điểm cơ bản trong định hướng phát triển của ngành viễn thông Việt Nam 78

3.2.2 Các công nghệ và triển vọng triển khai 78

1. Công nghệ IP 79

2. Công nghệ ATM 79

3. Công nghệ MPLS 79

3.2.3 Các giải pháp ứng dụng MPLS 80

1. Giải pháp 1: MPLS trong mạng lõi 81

2. Giải pháp 2: ATM lõi, MPLS ở các tổng đài đa dịch vụ 83

3. Giải pháp 3: Mạng MPLS hoàn toàn 86

4. Đánh giá các giải pháp 88

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY