Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh vật

Các chất dinh dưỡng đối với vi sinh vật là bất kỳchất nào được vi sinh vật hấp thụtừmôi trường xung quanh và được chúng sửdụng làm nguyên liệu đểcung cấp cho quá trình sinh tổng hợp tạo ra các thành phần của tếbào hoặc đểcung cấp cho quá trình trao đổi năng lượng. Quá trình hấp thụcác chất dinh dưỡng đểthoảmãn mọi nhu cầu sinh trưởng và phát triển được gọi là quá trình dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng phải là những hợp chất có tham gia vào các quá trình trao đổi chất nội bào. Thành phần hoá học của tếbào vi sinh vật quyết định nhu cầu dinh dưỡng của chúng. Thành phần hoá học của các chất dinh dưỡng được cấu tạo từcác nguyên tốC, H, O, N, các nguyên tốkhoáng đa và vi lượng. Lượng các nguyên tốchứa ởcác vi sinh vật khác nhau là không giống nhau. Trong các điều kiện nuôi cấy khác nhau, tương ứng với các giai đoạn phát triển khác nhau, lượng các nguyên tốchứa trong cùng một loài vi sinh vật cũng không giống nhau. Trong tếbào vi sinh vật các hợp chất được phân thành hai nhóm lớn: (1) nước và các muối khoáng; (2) các chất hữu cơ.

Các chất dinh dưỡng đối với vi sinh vật là bất kỳchất nào được vi sinh vật hấp

thụtừmôi trường xung quanh và được chúng sửdụng làm nguyên liệu đểcung cấp cho

quá trình sinh tổng hợp tạo ra các thành phần của tếbào hoặc đểcung cấp cho quá trình

trao đổi năng lượng.

Quá trình hấp thụcác chất dinh dưỡng đểthoảmãn mọi nhu cầu sinh trưởng và

phát triển được gọi là quá trình dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng phải là những hợp chất có

tham gia vào các quá trình trao đổi chất nội bào.

Thành phần hoá học của tếbào vi sinh vật quyết định nhu cầu dinh dưỡng của

chúng. Thành phần hoá học của các chất dinh dưỡng được cấu tạo từcác nguyên tốC,

H, O, N, các nguyên tốkhoáng đa và vi lượng.

Lượng các nguyên tốchứa ởcác vi sinh vật khác nhau là không giống nhau.

Trong các điều kiện nuôi cấy khác nhau, tương ứng với các giai đoạn phát triển khác

nhau, lượng các nguyên tốchứa trong cùng một loài vi sinh vật cũng không giống nhau.

Trong tếbào vi sinh vật các hợp chất được phân thành hai nhóm lớn: (1) nước và các

muối khoáng; (2) các chất hữu cơ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY