Chuyên đề Xu thế cạnh tranh mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Năm 2001, Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể cơ cấu lại các NHTMNN. Công việc tiếp theo của NHNN là chỉ đạo các NHTMNN hoàn thiện đề án cụ thể (bắt đầu từ năm 2001) và thực hiện theo lộ trình của đề án tổng thể. Các nội dung quan trọng của đề án cơ cấu lại là:

s Lành mạnh hoá tài chính của các NHTMNN trên cơ sở cơ cấu lại nợ, làm sạch bảng cân đối tài sản và áp dụng các biện pháp ngăn ngừa phát sinh nợ xấu mới. Đó là điều kiện để tăng vốn điều lệ của các NHTMNN bằng các nguồn từ Ngân sách, tái đầu tư và từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế.

s Tách bạch hoạt động tín dụng chính sách khỏi các NHTMNN, trên cơ sở thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho các NHTMNN thực sự hoạt động kinh doanh tiền tệ – tín dụng và dịch vụ ngân hàng theo nguyên tắc thị trường.

s Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc các NHTM nhằm giúp các NHTM giải quyết kịp thời các khoản nợ tồn đọng, tránh tác động xấu đến tình hình tài chính của các ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY