Chuyên đề Xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty Viễn thông An Bình

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THƯƠNG HIỆU 3

I. Khái niệm, yếu tố cấu thành, bản chất và vai trò của thương hiệu. 3

1. Khái niệm thương hiệu 3

2. Các yếu tố cấu thành nên thương hiệu. 4

3. Phân loại thương hiệu 7

3.1.Thương hiệu cỏ biệt (cũn được gọi là thương hiệu cỏ thể hoặc thương hiệu riờng) 8

3.2.Thưong hiệu gia đỡnh 9

3.3.Thương hiệu tập thể . 9

3.4.Thương hiệu quốc gia 11

II. Vai trò của thương hiệu. 12

1. Đối với doanh thu và lợi nhuận 12

2. Đối với thị phần của doanh nghiệp 12

3.Thương hiệu giúp giảm chi phí hoạt động Marketing và đưa sản phẩm mới ra thị trường một cách thuận lợi. 12

4.Thương hiệu mang lại những lợi thế cạnh tranh cho chủ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện phòng thủ và chống lại những đối thủ khác. 13

III. Một số vấn đề pháp lý về xây dựng, phát triển thương hiệu. 13

1. Các công ước quốc tế liên quan đến vấn đề thương hiệu. 13

1.1. Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 13

1.2. Thoả ước Madrid về Đăng ký nhãn hiệu quốc tế 17

2. Hệ thống luật áp dụng trong nước. 18

2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành 18

2.2. Các quy định pháp luật hiện hành 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG AN BÌNH 22

I. Quá trình hình thành và phát triển của công TNHH Viễn thông An Bình. 22

1. Khái quát về công ty TNHH Viễn thông An Bình. 22

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Viễn thông An Bình 22

1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 26

1.2.1. Tình hình về vốn của công ty 26

1.2.2. Kết quả kinh doanh. 27

II. thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty TNHH Viễn thông An Bình. 28

1. Tình hình xây dựng và đăng kí nhãn hiệu tại Công ty TNHH Viễn thông An Bình. 28

2. Tình hình phát triển thương hiệu tại Công ty TNHH viễn thông An Bình những năm qua 30

2.1. Chất lượng sản phẩm, mẫu mã, màu sắc cho sản phẩm 30

Sau đây bảng mô tả sản phẩm của công ty Q-Mobile Q39 30

2.1.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 30

2.1.2. Tạo nên sự độc đáo mẫu mã cho sản phẩm 31

2.2. Chính sách giá 32

2.3. Xây dựng mạng lưới kênh phân phối 34

2.4. Tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu 34

3. Phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty TNHH viễn thông An Bình 36

3.1.Điểm mạnh của Công ty. 36

3.2. Điểm yếu của Công ty 37

3.3 Những cơ hội 37

3.4. Những thách thức 38

4. Đánh giá chung về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty TNHH viễn thông An Bình 39

4.1. Những mặt đạt được 39

4.2. Những mặt hạn chế 40

4.3.Những nguyên nhân 41

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG AN BÌNH 43

I. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới. 43

II. Một số Giải pháp phát triển thương hiệu Công ty TNHH Viễn thông An Bình. 43

1. Giải pháp nâng cao nhận thức của công ty về thương hiệu và phát triển thương hiệu 43

2. Giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược thương hiệu cho Công ty TNHH viễn thông An Bình 44

3. Giải pháp nâng cao vai trò của bộ phận chuyên về thương hiệu cho công ty 45

4. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 48

5. Giải pháp mởs rộng kênh phân phối 49

6. Giải pháp chủ động trong đấu tranh chống nạn hàng giả 50

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY